Ucz się u mistrza

2021-11-16, 08:32:19

 

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce?

 

Świadczysz usługi w branży gastronomicznej lub hotelarskiej?

 

Chcesz, aby Twoi pracownicy zdobyli nowe umiejętności?

 

Potrzebujesz pieniędzy na rozwój kadr?

 

Nawiąż współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie

i skorzystaj z oferty unijnego projektu „Ucz się u mistrza”.

 

 

Co zyskujesz?

 

  Możliwość wysłania pracownika do innego przedsiębiorcy z branży, gdzie pod okiem Mistrza zdobędzie konkretne umiejętności i wiedzę, na której Ci zależy;

  Szansę nawet na 80% dofinansowania do nauki Twojego pracownika;

  Dostęp do bazy usług uczenia w miejscu pracy, z której sam wybierzesz oferty odpowiadające potrzebom Twojej firmy;

  Szybki i efektywny sposób zdobycia praktycznych umiejętności przez pracownika;

  Wpływ na rozwój swojej branży dzięki wymianie doświadczeń między przedsiębiorcami.

 

 

 

W projekcie „Ucz się u mistrza” Ty i Twoi pracownicy skorzystacie z usług uczenia w miejscu pracy, za które zapłacisz bonami rozwojowymi.

 

Fachowcy – Mistrzowie z Twojej branży podzielą się z Wami wiedzą i umiejętnościami w relacji 1 na 1  w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Ucząc się będziecie mieli możliwość obserwacji Mistrza przy pracy oraz spróbowania „jak to się robi” pod jego okiem.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Napisz lub zadzwoń!

 

E-mail: magdalena.kuklinska@wup-krakow.pl, tel. 690 260 846

 

 

Projekt „Ucz się u mistrza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian; Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Typ B i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

 www.hotelinfo24.pl