Ubezpieczenie na czas wyjazdu służbowego – czy warto?

2022-02-22, 14:34:55

Na pracodawcy ciąży obowiązek ubezpieczenia pracownika na czas podróży służbowej. Mimo to w delegacji pracownicy nie tylko wykonują obowiązki służbowe, ale też odpoczywają i wykorzystują wolny czas. Dlatego warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia przed wyjazdem służbowym. Jest to przydatne zwłaszcza podczas delegacji zagranicznej. W razie wypadku koszty leczenia szpitalnego lub transportu do kraju są znacznie wyższe niż w Polsce.

 

Co obejmuje podstawowe ubezpieczenie NNW pracownika?

 

Każdy pracownik posiada ubezpieczenie, które obowiązuje w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jednak taka klasyczna polisa przestaje obowiązywać, gdy np. pracownik skorzysta z różnych atrakcji w innym mieście. Przykładowo będąc w delegacji w górach złamie nogę w czasie popołudniowego spaceru lub wycieczki. W tym momencie NNW pracodawcy już nie obowiązuje, bo pracownik wykonywał dodatkowe czynności niezwiązane z poleceniami dyrekcji. Co zatem obejmuje polisa od pracodawcy?

 

W czasie wyjazdu służbowego ubezpieczenie NNW obejmuje:

 

  • wypadki, do których doszło w czasie pracy i wykonywania poleceń służbowych,
  • w podróży służbowej, w środkach transportu (o ile zostały wskazane w delegacji),
  • w drodze z noclegu do miejsca pracy,
  • inne zdarzenia mające związek bezpośrednio z pracą, np. w czasie przerwy obiadowej, w czasie niezbędnych zakupów.

 

Z warunków polisy pracowniczej jasno wynika, że tylko nagłe zdarzenia związane z czynnościami służbowymi podlegają ubezpieczeniu od pracodawcy. Inne zajścia, o ile nie są związane z podstawowymi potrzebami (zakupy żywności, posiłki w restauracji), mogą zostać nieuwzględnione przez ubezpieczyciela. Dlatego warto rozważyć dodatkowe, prywatne ubezpieczenie NNW w podróży służbowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www: https://wakacyjnapolisa.pl/ubezpieczenie-podrozy-sluzbowej/.        

 

Na jaki okres można wykupić indywidualne ubezpieczenie na wyjazd z pracy?

 

Ubezpieczenia NNW można wykupić na dowolny czas. Wszystko zależy od oferty ubezpieczyciela, dlatego przed podjęciem decyzji o podpisaniu polisy na podróż służbową, trzeba przemyśleć kilka kwestii. Jeśli praca wiąże się z licznymi delegacjami w kraju i zagranicą, warto wykupić ubezpieczenie roczne. Ceny polis na dłuższy okres są bardziej opłacalne niż wykupowanie ubezpieczenia przed każdym wyjazdem. Należy pamiętać o warunkach takiego dodatkowego ubezpieczenia. 

 

Wiele podróży służbowych odbywa się własnym autem lub samochodem pracodawcy. Polisy uwzględniają środek transportu. Jeżeli transport jest łączony, np. samolot, pociąg, taksówka, to także trzeba to uwzględnić. Przewoźnik świadczący usługi transportowe też ma wykupioną polisę, która obejmuje pasażerów. Jeśli do wypadku dojdzie w samolocie lub pociągu, to właściciel linii lotniczych bądź kolejowych wypłaca z tego tytułu odszkodowanie. Wiele przydanych informacji na ten temat można przeczytać na portalu wakacyjnapolisa.pl.

 

Dlaczego warto mieć dodatkową polisę na delegację?

 

Polisa to dodatkowe ubezpieczenie, które w razie nieprzewidzianych okoliczności pomaga poszkodowanym. Z polisy wypłacana jest rekompensata za uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, transport do rodzinnego kraju (jeśli jest to wyjazd zagraniczny). Co ważniejsze ubezpieczenie na delegację jest bardzo podobne do klasycznego ubezpieczenia na życie. Jeśli wiec pracownik posiada indywidualną polisę na życie wraz z leczeniem szpitalnym i NNW, to może jechać spokojnie.

 

Polisa indywidualna działa we wszystkich okolicznościach. Problemem mogą być jedynie formalności. Jeżeli wypadek ma miejsce w czasie delegacji, czyli w czasie pracy, to powinien być zgłoszony pracodawcy.

 www.hotelinfo24.pl