„Lubuskie zachwyca” we Wrocławiu

2018-06-06, 16:34:37

Do końca sierpnia można podziwiać we Wrocławiu wystawę „Lubuskie zachwyca”. Związana jest ona z 10-leciem współpracy Województwa Lubuskiego i Wolnego Państwa Saksonii. Wystawa prezentuje atrakcyjne miejsca w Lubuskiem: regionalne winnice, z których słynie nasz region oraz szlak pałaców i dworów.

Oficjalnie otwarcie wystawy miało miejsce wczoraj (05.06). Podczas wernisaży zaprezentowano także eksponaty Muzeum Ziemi Lubuskiej z Zielonej Góry. Przybyli goście mogli również spróbować lubuskich produktów. ##

Współpraca Województwa Lubuskiego i Saksonii

W 2018 roku województwo lubuskie obchodzi okrągły jubileusz współpracy z Saksonią.W ramach obchodów planowana jest m.in. wspólna promocja Parku Mużakowskiego i Geoparku w Londynie. Dodajmy, że w obecnej perspektywie finansowej oba regiony działają wspólnie w ramach programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Lubuskie zachwyca (fot. Krzysztof Kubasiewicz; lubuskie.pl)

Współpraca Województwa Lubuskiego z Wolnym Państwem Saksonia trwa od 2008 roku. Co dwa lata odbywają się spotkania grup roboczych, podczas których pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego prowadzą rozmowy merytoryczne z przedstawicielami ministerstw Kraju Związkowego Saksonia. Spotkania te mają na celu pogłębienie współpracy transgranicznej i bilateralnej pomiędzy dwoma regionami partnerskimi.

Oba regiony współpracują w ramach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz Partnerstwa Odry. Wspólnie podejmowane są działania w ramach promocji leżącego na polsko-niemieckim pograniczu Parku Mużakowskiego Geoparku Łuk Mużakowa/Muskauer Faltenbogen. Są to przykłady ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony i konserwacji krajobrazu kulturowego. Prowadzone działania uzyskały aprobatę międzynarodową, o czym świadczy wpisanie Parku w 2004 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Źródło: Lubuskie.pl – 06.06.2018www.hotelinfo24.pl