Piątek 31 Marzec 2023

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test dla hotelarzy 2 - Technik hotelarstwa

Artykuły serwisu


Test dla hotelarzy 2 - Technik hotelarstwa


Dodano: 2012-04-17

Drukuj


1. Jak w świetle obowiązujących przepisów kategoryzujemy kempingi:
A. 1-5*
B. 1-3*
C. 1-4*
D. I-III

2. Na czyj wniosek zostaje przeprowadzona kategoryzacja obiektów:
A. gości hotelowych
B. prezydenta
C. gminy
D. właściciela obiektu

3. Hotele 4* powinny mieć dźwig powyżej kondygnacji:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. Usługę depozytu powinny świadczyć;
A. hotele 1-3*
B. hotele 5-4*
C. hotele 5-3*
D. wszystkie hotele

5. Druk depozytu nie zawiera informacji o:
A. terminie rezerwacji
B. danych osobowych gościa
C. podpisów recepcjonisty i gościa
D. terminach użyczenia skrytki

6. Jakie dokument wypełnia recepcjonistka przy rezerwacji pokoju hotelowego:
A. kartę pobytu, grafik pokoi, kartę meldunkową
B. kartę rezerwacji, grafik pokoi, potwierdzenie rezerwacji
C. grafik pokoi, kartę meldunkową, potwierdzenie rezerwacji
D. kartę rezerwacji, fakturę VAT, grafik pokoi

7. W czasie meldunku gość proszony może być o samodzielne wypełnienie:
A. karty pobytu
B. karty rezerwacyjnej
C. karty meldunkowej
D. karty do obciążeń

8. Definicje rzeczy wniesionej do hotelu reguluje:
A. Kodeks Cywilny
B. Ustawa o Usługach Turystycznych
C. Rozporządzenie Ministra
D. Regulamin BHP

9. SWOT to:
A. łańcuch hotelowy                                   
B. analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa
C. profesjonalny zegar dla recepcji
D. nazwa łańcucha hotelowego

10.Segmentacja rynku to:
A. szczegółowe rozwiązania zmierzające do ustalenia ceny konkretnego produktu
B. podział klientów na zbiory o jednorodnych preferencjach, potrzebach i reakcjach na działania rynkowe
C. prowadzone na koszt określonego nadawcy i adresowane do konkretnych osób oddziaływania rynkowe
D. rodzaj badań marketingowych

11. Obowiązek meldunkowy wynika z:
A. Ustawy o ochronie danych osobowych    
B. Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
C. Ustawy o ewidencji działalności gospodarczej
D. Ustawy o usługach turystycznych

12. Do jakiej wysokości istnieje obowiązek naprawienia szkody przez hotel w rzeczach wniesionych przez gościa hotelowego:
A. pełnej wysokości szkody,
B. do wysokości 100-krotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę
C. do wysokości 50-krotnej należności za dostarczone mu mieszkanie
D. do wysokości 100-krotnej należności liczonej za utraconą rzecz

13. Usługi hotelarskie zgodnie z ustawa o usługach turystycznych to:
A. działalność gospodarcza polegająca na udostępnianiu hoteli
B. krótkotrwale, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, pokoi, miejsc noclegowych (...) oraz świadczenie w obrębie obiektów usług z tym związanych
C. usługi świadczone turystom
D. usługi noclegowe i żywieniowe dla gości hotelowych

14. Pensjonaty to obiekty noclegowe:
A. posiadające co najmniej 8 pokoi, zapewniające co najmniej śniadanie
B. posiadające co najmniej 7 pokoi, zapewniające całodzienne wyżywienie
C. posiadające co najmniej 10 pokoi, zapewniające sprzedaż gorących napojów przez całą dobę
D. posiadające co najmniej 10 pokoi, dysponujące parkingiem

15. Branża hotelarska narażona jest na rozprzestrzenianie się choroby zwaną Legionellą:
A. bo występuje w miejscach, gdzie spotykają się ludzie z różnych kontynentów narażeni na infekcję
B. bo bakterie tej choroby rozwijają się w środowisku naturalnym, wilgotnym, często w wodach morskich, instalacjach wodnych i klimatyzacyjnych
C. bo rozwojowi choroby sprzyja kurz, gromadzący się przede wszystkim w części mieszkalnej /poduszki, wykładziny, zasłony/
D. bo rozwojowi choroby sprzyja zły stan sanitarny hoteli

16. Terminem Walk-ins określa się:
A. gości opuszczających hotel wcześniej niż wynika to z ich rezerwacji
B. gości posiadających rezerwację potwierdzoną
C. gości, którzy przybywają bez rezerwacji z zamiarem wynajęcia pokoju
D. gości biznesowych

17. Dokumentem uprawniającym do powrotu do kraju osobę, która utraciła za granicą swój paszport podstawowy:
A. paszport dyplomatyczny    
B. paszport blankietowy           
C. dokument podróży
D. paszport tymczasowy

18. Najwyższym organem administracji państwowej w Polsce zajmującym się turystyką jest:
A. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
B. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
C. Polska Organizacja Turystyki
D. Ministerstwo Sportu i Turystyki

19. Do kogo należał luksusowy pensjonat ,,Patria” w Krynicy:
A. Jana Kiepury
B. Edwarda Rydza -Śmigłego            
C. Bolesława Bieruta
D. Lecha Wałęsy

20. Śniadanie kontynentalne inaczej zwane prostym składa się z:
A. herbaty, kawy, czekolady - zgodnie z życzeniem gościa, ciasta drożdżowego, rogalika, masła, dżemu lub miodu
B. soku owocowego, zupy mlecznej, potraw z jaj tub wędliny, pieczywa, kawy
C. kawy ze śmietanką, masła, dżemu, jaj po wiedeńsku
D. soku owocowego, zupy mlecznej, potraw z jaj tub wędliny, pieczywa, kawy oraz smażone kiełbaski wieprzowe

21. Prezentacja win tub wódek odbywa się:
A. z lewej strony konsumenta         
B. z prawej strony konsumenta                
C. jest to obojętne
D. od czoła stołu

22. Pod pojęciem trzech “E” hotelarza kryją się:
A. etykieta, empatia, estetyka
B. etyka, estetyka, etykieta
C. etykieta, estetyka, eurydycja
D. empatia, estetyka, eurydycja

23. Obowiązującą w Polsce podstawą prawną odpowiedzialności odszkodowawczej hotelu za rzeczy wniesione przez gości jest:
A. Kodeks Karny
B. Umowa Hotelowa
C. Kodeks Pracy
D. Kodeks Cywilny

24. Rekomendacja to:
A. system oceny jakości usług hotelarskich wprowadzony przez m,in Polskie Zrzeszenie Hoteli
B. system oceny cen usług hotelarskich wprowadzony przez m,in Polskie Zrzeszenie Hoteli
C. system nadawania kategorii dla obiektu przez marszałka Województwa
D. system oceny kategoryzacji usług hotelarskich wprowadzony przez m,in Polską Organizację Turystyczną

25. Do grupy hoteli ACCOR zaliczamy:
A. Sofitel, Novotel, Ibis, Adagio, Mercure
B. Sofitel, Pulmann, Wyndham,
C. Super 8, Sofitel, Orbis Hotels
D. Hampton, Novotel, Ibis

26. Kategoryzacją nie zostały objęte:
A. ośrodki kolonijne
B. pensjonaty
C. domy wycieczkowe
D. schroniska młodzieżowe

27. Termin „overstays” oznacza:
A. przebukowanie w hotelu
B. gości, którzy przedłużają pobyt w obiekcie
C. rezerwacje online
D. gości powracających do hotelu tzn. stałych gości

28. Najstarsze schronisko w Polsce znajduje się:
A. na Śnieżce, schronisko „Dom Śląski”   
B. nad Morskim Okiem   
C. w Dolinie Suchej Wody Gąsienicowej
D. w Beskidach Zachodnich im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach pod Babią Górą

29. Założycielem systemu Holiday Inn był:
A. Ellsworth Statler
B. Kemmons Wilson
C. Charles Forte
D. M.K. Guertin

30. Klimatyzacja we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych ,w tym w pokojach hotelowych, wymagana jest w hotelach:
A. 5*
B. 4-5*
C. 3-,4-,5-*
D. we wszystkich hotelach

31. W jakich hotelach nie wymagany jest osobny dźwig osobowo- towarowy:
A. Gdy hotel ma mniej niż 50 j,m
B. Gdy hotel lub motel ma mniej niż 50 j,m i skategoryzowano go na 4*
C. Gdy hotel i motel ma 2*
D. Tylko w hotelach 1*

32. Instalacja do odbioru programów telewizyjnych obowiązuje w:
A. hotelach  5-1*
B. hotelach, 5-3*
C. hotelach, motelach 5-3*
D. hotelach, motelach 5-1*

33. W jakich hotelach i motelach obligatoryjny jest jednolity zestaw meblowy:
A. hotele i motele 5*
B. hotele i motele 5-4*
C. hotele i motele 5-3*
A. hotele i motele 5-2*

34. Stolik jest obowiązkowym wyposażeniem j.m w:
A. hotelach 5-1*
B. w hotelach i motelach 5-1*
C. w hotelach, motelach, 5-4*
D.  tylko w motelach 5-4*

35. W jakich hotelach obligatoryjnie w pokojach hotelowych powinny znaleźć się materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa gości (również w języku angielskim) oraz usług hotelu/motelu:
A. hotelach i motelach 5-1 *
B. hotelach, motelach 5-4 *
C. hotelach, motelach 5-3 *
D. hotelach, motelach, 5-2*

36. W jakich hotelach obligatoryjnie w pokojach hotelowych powinny znaleźć się hotelowe/motelowe materiały piśmiennicze:
A. hotelach i motelach 5-1*
B. hotelach, motelach 5-4*
C. hotelach, motelach 5-3*
D. hotelach, motelach, 5-2*

37. Zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia oraz igielnik wymagany jest w:
A. hotelach i motelach 5-1*
B. hotelach, motelach, 5-2*
C. tylko hotelach 5-3*
D. hotelach, motelach 5-3*

38. Waga osobowa, telefon, płaszcz kąpielowy  w w.h.s. wymagany jest w:
A. hotelach 5*
B. hotelach i motelach 5*
C. hotelach, motelach 5-3*
D. hotelach, motelach 5-4*

39. Skrót UN WTO oznacza:
A. Światowa Organizacja Turystyki
B. Światową Radę Podróży
C. Międzynarodowe Zrzeszenie Hotelarzy
D. Międzynarodowe Zrzeszenie Turystyki

40. Sejf i minibar wymagany jest w:
A. hotelach i motelach 5-4*
B. hotelach i motelach 5*
C. hotelach, motelach 5-3*
D. tylko w hotelach 5-3*

41. Jeśli rynek turystyczny znajduje się w równowadze to:
A. wielkość popytu na usługi turystyczne jest większa od wielkości sprzedaży usług turystycznych
B. wielkość popytu na usługi turystyczne jest mniejsza od wielkości sprzedaży usług turystycznych
C. wielkość popytu na usługi turystyczne równa się wielkości sprzedaży usług turystycznych
D. wielkość podaży nigdy nie równa się wielkości sprzedaży usług turystycznych

42. Usługa budzenia obowiązuje w :
A. hotelach, motelach 5-1*
B. hotelach i motelach 5-4*
C. hotelach, motelach 5-2*
D. hotelach, motelach 5-3*

43. Przechowywanie bagażu gości, także przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju, a także przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości — czynne całą dobę jest obligatoryjne w:
A. hotelach, motelach, 5-1*
B. hotelach i motelach 5-4*
C. hotelach, motelach 5-2*
D. hotelach, motelach 5-3*

44. Akceptacja kart płatniczych w obiektach powyżej 50 j,m wymagana jest dla :
A. hotelu, motelu  5-3*
B. hotelu, motelu 5-4*
C. hotelu 5-4*
D. hotelu, motelu 5-1*

45. Sprzedaż lub udostępnianie prasy codziennej obowiązuje w:
A. hotelu 5-4*
B. hotelu, motelu 5-4*
C. hotelu, motelu 5-2*
D. hotelu 5*

46. Powierzchnia pokoju jednoosobowego w hotelu i motelu 4* wynosi:
A. 18 m2
B. 14 m2
C. 12 m2
D. 16 m2

47. Podawanie posiłków do j.m. — room-service czynny przez co najmniej 18 godz. na dobę obligatoryjne jest w:
A. hotelu, motelu  5-3*
B. hotelu, motelu 5-4*
C. hotelu 5-4*
D. hotelu, motelu 5-1*

48. Bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego wolnego gniazdka elektrycznego przy miejscu do pracy (stół lub biurko) jest obligatoryjny w:
A. hotelu, motelu  5-3*
B. hotelu, motelu 5-4*
C. hotelu 5-4*
D. hotelu, motelu 5-1*

49. Sprzedaż kosmetyków, środków higieny osobistej jest obowiązkowa w:
A. hotelu, motelu  5-3*
B. hotelu, motelu 5-4*
C. hotelu 5-4*
D. hotelu, motelu 5-1*

50. Czym zajmował się w starożytnym Rzymie „stabularius”:
A. był właścicielem hoteli dworcowych
B. był restauratorem
C. prowadził gospodę wraz z gospodarstwem rolnym
D. prowadził gospodę

1c, 2d, 3b, 4d, 5a, 6b, 7c, 8a, 9b, 10b, 11b,  12b, 13b, 14b, 15b, 16c, 17d, 18d, 20a, 21a, 22b, 23d, 24a, 25a, 26a, 27b, 28d, 29b, 30a, 31b, 32c, 33c, 34c, 35a, 36c, 37d, 38d, 39a, 40b, 41c, 42a, 43a, 44d, 45b, 46c, 47a, 48a, 49a, 50c


Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji