Piątek 31 Marzec 2023

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test 2 - Technik obsługi turystycznej

Artykuły serwisu


Test 2 - Technik obsługi turystycznej


Dodano: 2012-09-03

Drukuj


1. Które z wymienionych zadań przypiszesz Polskiej Organizacji Turystycznej?
A. kształtowanie polityki państwa w zakresie turystyki
B. przygotowywanie rozwiązań prawnych, ochrona praw konsumenta
C. inicjowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury
D. wszystkie ww.

2. W którym mieście pilot wycieczki mógłby oprowadzać wycieczkę bez posiadania uprawnień przewodnika miejskiego?
A. Katowice        
B. Opole       
C. Toruń        
D. Łódź

3. Flaga niebiesko - żółta to flaga:
A. Łotwy
B. Estonii
C. Litwy
D. Ukrainy

4.Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?
A. Zwolnieniu z cła w przywozie podlegają wyroby czekoladowe w ilości do 2 kg.
B. Aparaty fotograficzne, kamery video itp. wolno wwozić bez cła po 1 sztuce,
C. Upominki przywożone z zagranicy zwolnione są z opłat celnych, jeśli ich wartość nie przekracza 175 euro,
D. Wywóz i przywóz środków płatniczych nie może przekraczać równowartości 10 000 euro.

5. Polisa KL i N W obejmuje koszty:
A. leczenia zaburzeń psychicznych    
B. ratowania po próbie samobójczej
C. porodu                                                  
D. konsultacji medycznych


6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby nie obejmuje:
A. kosztów udzielenia pomocy doraźnej    
B. kosztów akcji ratowniczej w wysokich górach
C. kosztów transportu poszkodowanego do kraju
D. kosztów wysoko specjalistycznych zabiegów

7. Do obowiązków pilota wycieczki  należy m.in. znajomość tzw. „aktów staranności*'. Czego one
dotyczą?    
A. czynności wynikających z umowy z hotelem    
B. czynności, które należy bezwzględnie wykonać w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
C. czynności związanych z egzekwowaniem warunków urnowy z kontrahentem
D. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

8. Tabela Frankfurcka reguluje:
A. międzynarodowe przepisy dotyczące warunków zawierania umów w turystyce
B. międzynarodowe przepisy dotyczące zasad odwoływania imprez
C. praktyczne zasady wypłacania odszkodowań za usterki w świadczeniu usług
D. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

9. Ubezpieczenie NW nie obejmuje kosztów związanych z:
A. leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym    
B. transportem opiekuna chorego
C. leczeniem dentystycznym                                  
D. zakupem lekarstw i opatrunków

10. Stolicą Francji jest:
A. Wenecja
B. Paryż
C. Rzym
D. Marsylia

11. IHRA to
A. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji
B. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hotelarstwa
C. Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Lotniczych
D. Międzynarodowe Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych

12. Działalność pośrednika turystycznego polega na:
A. organizowaniu imprez turystycznych
B. stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki
C. dokonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych, związanych z za¬wieraniem umów o świadczenie usług turystycznych
D. świadczeniu usług transportowych, gastronomicznych, hotelowych itp.

13. W umowie zawartej z klientem organizator powinien określić:
A. ogólne informacje o przepisach paszportowych
B. planowany czas przejazdu
C. informacje o ewentualnych zagrożeniach dla życia lub zdrowia uczestników imprezy
D. wymagania specjalne klienta, na spełnienie których organizator wyraził zgodę

14. Formą zatrudnienia pilota wycieczek do obsługi imprez jest:
A. umowa o udział w imprezie    
B. umowa zlecenie
C. umowa usługi                               
D. umowa o dzieło

15. Jeżeli uczestnik imprezy uległ wypadkowi, to pilot wycieczki:
A. może pozostawić innych uczestników imprezy np. w hotelu i udać się z poszkodowanym do szpitala
B. nie może pozostawić innych uczestników podróży
C. powinien dalej realizować program imprezy
D. może polecić kierowcy autokaru, aby w jego imieniu prowadził dalej imprezę

16. Która z rodzajów wiz uprawnia tylko do jednokrotnego wjazdu do kraju:
A. pobytowa        
B. repatriacyjna        
C. wjazdowa        
D. tranzytowa

17. Najwcześniej z wymienionych organizacji turystycznych powstało:
A. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
B. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
C. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
D. Towarzystwo Tatrzańskie

18. Zwiedzanie, świata, poprzez podróżowanie jak najtańszymi lokalnymi środkami loko¬mocji, korzystanie z najtańszych noclegów „na trasie" oraz żywienie się we własnym zakresie to cechy;
A. trampingu         
B. trekkingu        
C. karawaningu        
D. survivalu

19. Najwyższy organ administracji rządowej w Polsce odpowiadający za turystykę to:
A. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
B. Ministerstwo Gospodarki
C. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
D. Ministerstwo Sportu i Turystyki

20. Używane do promocji turystycznej Polski logo ma wygląd:
A. sympatycznego bociana
B. konturu Polski na biało-czerwonym tle
C. latawca układającego się w literę „S" z biało-czerwoną szachownicą
D. znaków ilustrujących góry, lasy i wody, w które wkomponowano napis „Polska"

21. W promocji turystyki przyjazdowej do Polski najważniejszą rolę odgrywa obecnie:
A. Polska Agencja Promocji Turystyki       
B. Polska Izba Turystyki
C. Polska Organizacja Turystyczna    .
D. Instytut Turystyki

22. Izby turystyki są organizacjami:
A. samorządu gospodarczego    
B. samorządu terytorialnego
C. społecznymi wyższej użyteczności        
D. administracji turystycznej

23. Co oznacza skrót TTG?
A. formę turystyki handlowej    
B. pismo branży turystycznej
C. turystyczny system rezerwacji         
D. Towarzystwo Turystyki Górskiej:

24. Wg prognoz WTO w roku 2020 najczęściej odwiedzanym przez turystów krajem świata będzie:
A. USA        
B. Francja       
C. Chiny        
D. Rosja

25. VIP po angielsku to:
A. Very Immorial Person
B. Very Important Person
C. Very Import Person
D. Very Imperial Person


Aleksandra Lewandowska


Odp: 1d, 2b, 3d, 4b, 5d, 6b, 7b, 8c, 9b, 10b,  11a, 12c, 13d, 14b, 15, 16c, 17d, 18a, 19d, 20d, 21c, 22a, 23b, 24c, 25b,


Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji