Piątek 31 Marzec 2023

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test 3 - Technik obsługi turystycznej

Artykuły serwisu


Test 3 - Technik obsługi turystycznej


Dodano: 2013-04-08

Drukuj


1. Regiony turystyczne w obrębie polskiego wybrzeża to:

A. Żuławy Wiślane, Kujawy i Podlasie.
B. Karpaty, Pojezierze Mazurskie.
C. Pobrzeże Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie.
D. Kujawy, Pobrzeże
Bałtyckie.

2. Formą turystyki kwalifikowanej nie jest turystyka:

A. wodna.
B. narciarska.
C. agroturystyka.
D. rowerowa.

3. Największe jeziora Polski znajdujące się na terenie Krainy Wielkich Jezior to:
A. Śniardwy, Mamry.
B. Wigry, Bełdany.

C. Jeziorak, Gardno.
D. Łebsko, Morskie Oko.

4. Miejscowości uzdrowiskowe położone w sudeckim regionie uzdrowiskowym to:
A. Polanica Zdrój, Cieplice Śląskie Zdrój, Sopot.
B. Długopole Zdrój, Duszniki Zdrój
, Augustów.
C. Polanica Zdrój, Lądek Zdrój, Kamień Pomorski.
D. Polanica Zdrój, Cieplice Śląskie Zdrój, Duszniki Zdrój.

5. Jak nazywał się pierwszy założyciel biura podroży?
A. Thomas Cook.
B. Maksymilian Liptay.
C. Ferdynand Magellan.

D. Krzysztof Kolumb.


6. Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku:
A. 1873.
B. 1875.
C. 1877.
D. 1902.

7. Skrót PTSM to:
A. Przedsiębiorstwo Turystycznych Schronisk Młodzieżowych.
B. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.
C. Polskie Turystyczne Stowarzyszenie Młodzieżowe.
D. Polskie Towarzystwo Schronisk i Moteli.

8. Polskie Linie Lotnicze LOT powstały w roku:
A. 1927.

B. 1929.
C. 1948.
D. 1950.

9. Wskaż poprawne stwierdzenie:
A. spadek dochodu zawsze powoduje spadek popytu na rynku turystycznym

B. spadek dochodu może spowodować spadek na rynku turystycznym.
C. spadek dochodu nie powoduje spadku popytu na rynku turystycznym.
D. spadek dochodu właściciela obiektu noclegowego powoduje spadek popytu na rynku turystycznym.

10. Krajoznawstwo to:
A. całokształt wiedzy o
pewnym kraju lub regionie, gromadzący elementy rozmaitych działów wiedzy potrzebnych do znajomości tego kraju, podany w sposób ścisły ale popularny.
B. przemieszczanie się turystów, zmiana miejsca pobytu.
C. wszelkie organizacje i przedsiębiorstwa zajmujące się usługami (oraz produkcja dóbr), na które popyt zgłaszany jest przez uczestników ruchu turystycznego i dzięki któr
emu turyści mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby turystyczne.
D. ogół działań osób, podróżujących i przybywających w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż na okres jednego roku bez przerwy poza swoim codziennym środowiskiem i miejscem zamieszkania.

11. Antropogeniczne walory turystyczne to:
A. miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, osobliwości geologiczne.
B. miejsca kultu religijnego, obiekty architektury i ich zespoły.
C. miejsca związane ze światem zwierzęcym.
D. miejsca związane z waż
nymi wydarzeniami sportowymi, obszarami chronionymi.

12. Na podstawie krótkiego opisu rozpoznaj nazwę organizacji turystycznej, której opis dotyczy. Organizacja powstała w 1975r. w Madrycie. Zrzesza ponad 100 krajów (Polska jest jej członkiem). Celem organizacji jest propagowanie rozwoju turystyki na świecie, badanie, analiza, statystyka danych i obserwacja trendów w turystyce.
A. UNWTO.
B. IATA.
C. PIT.
D. IYHF.

13. Turystyka międzynarodowa jest sumą zagranicznego ruchu turystycznego ludności krajów zrzeszonych w Światow
ej Organizacji Turystyki. Obecnie w świecie spotkać można ustanowionych 6 umownych obszarów turystycznych. Który z wymienionych obszarów nie należy do tego obszaru
A. Ameryka Północna i Środkowa.

B. Afryka.
C. Bliski Wschód.
D. Antarktyka.

14. Organizator turystyki to biuro podróży, które:
A. samo programuje, tworzy ofertę turystyczną.
B. jest pośrednikiem w zawieraniu umów na świadczenie usług turystycznych.
C. prowadzi sprzedaż agencyjną ofert turystycznych.
D. jest realizatorem ofert
hotelowych bez udziału turysty.

15. W jakim z wymienionych miast nie znajduje się Polski Ośrodek Informacji Turystycznej za granicą:
A. Wiedeń.
B. Bruksela.
C. Paryż.

D. Montreal.

16. Badaniem pomiaru ruchu turystycznego w Polsce zajmuje się:
A. Główny Urząd Statystyczny.
B. Główny Instytut Turystyki.
C. Polskie Zrzeszenie Turystyki.
D. Urząd Skarbowy.

17. Najczęściej wybieranym obiektem noclegowym przez turystów z zagranicy jest:
A. hotel.

B. motel.
C. pensjonat.
D. schronisko.

18. Polskie Biuro Podróży Orbis powstało we Lwowie w:
A. 1920.
B. 1930.

C. 1940.
D. 1950.

19. Obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych, oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów to
A. kempingi.
B. domy wycieczkowe.

C. domy wczasowe.
D. pola biwakowe.


20. Znajduje się w Dubaju. Uważany jest za jeden z najbardziej luksusowych hoteli na świecie, kształtem przypomina żagiel:
A. Pei Mansion Hotel.
B. Burj Al Arab.
C. Ritz Paris.
D. Atlantis Palm.

21. Kto prowadzi ewidencję biur podróży?
A. wojewoda.

B. marszałek województwa.
C. wójt, burmistrz lub pr
ezydent miasta.
D. prezydent kraju.

22. Timesharing to:
A. możliwość korzystania z turystycznego obiektu noclegowego w oznaczonym czasie, w każdym roku, w zamian za płacenie przedsiębiorcy ryczałtowego wynagrodzenia.
B. możliwość korzystania z dodatkowych usług hotelowych bezpłatnie.
C. możliwość zarezerwowania apartamentu w dużo niższej, promocyjnej cenie.
D. możliwość korzystania z turystycznego obiektu noclegowego w dowolnie wybranym czasie po promocyjnej cenie.

23. Formę turystyki morskiej uprawianej na dużych liniowcach i wycieczkowcach określa się mianem:
A. sailing.

B. yachting.
C. cruising.
D. shipping.

24. Najwyższe nakłady na promocję produktu turystycznego mamy w fazie:
A. wprowadzenia pro
duktu na rynek.
B. wzrostu sprzedaży.
C. dojrzałości sprzedaży.
D. spadku sprzedaży.

25. Który z elementów nie należy do marketingu mix (tzw. 4P)?
A. Cena.
B. Produkt.
C. Segmentacja.
D. Promocja.

26. Który z instrumentów marketingu zastosował właściciel biura podróży, wprow
adzając rezerwacje i sprzedaż on line?
A. Dystrybucję.
B. Produkt.
C. Promocję.
D. Cenę

27. Główną cechą usług tur
ystycznych jest:
A. sezonowość.
B. niematerialność.

C. nietrwałość.
D. wszystkie odpowiedzi są dobre.

28. Czas trwania doby hotelowej określa

A. ustawa o usługach turystycznych.
B. regulamin hotelowy.
C. ustawa o ewidencji ludności.
D. nie jest ustalony.

29. Termin overbooking oznacza:
A. przyjęcie rezerwacji na większą liczbę pokoi niż posiada hotel.
B. przyjęcie rezerwacji na
mniejszą liczbę pokoi niż posiada hotel.
C. gości, którzy przedłużają pobyt.
D. gości, którzy posiadają rezerwację, a nie pojawili się w hotelu.


30. Na zdjęciu przedstawiono:
A. Wenecję.

B. Pizę.
C. Rzym.
D. Turyn.

31. Które zdjęcie przedstawia Koloseum? 

 

 

 

 

32. Słynna „Złota Uliczka” znajduje się w
A. Wiedniu.
B. Paryżu.
C. Wenecji.
D. Pradze.

33. Troki i Druskienniki to miejscowości turystyczne na terenie:
A. Białorusi.
B. Litwy.
C. Rosji.
D. Ukrainy.

34. Największe targi turystyczne ITB mają miejsce w:
A. Wiedniu.
B. Londynie
C. Rzymie.
D. Berlinie.

35. MOP jest:
A. terenem wydzielonym w pasie drogowym wyposażonym w miejsca postojowe oraz urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych.
B. rodzajem taryfy dla podróżnych stosowanej w liniach lotniczych.
C. rodzajem umowy pomiędzy touroperatorem , a przewoźnikiem autokarowym.
D. wydzielonym terenem służącym obsłudze gości VIP na lotniskach.

36. Papierowy dokument zezwalający na wejście na pokład, na którym znajdują się informacje o numerze bramki (gate), do której powinien się zgłosić pasażer oraz numer miejsca w samolocie, które przydzielił przewoźnik. Jest to:
A. karta pokładowa.
B. rooming list.
C. deadline.
D. sunday rule.

37. W którym mieście pilot wycieczki, mógłby oprowadzać wycieczkę bez posiadania uprawnień przewodnika miejskiego?
A. Katowice.

B. Opole.
C. Toruń.
D. Łódź.

38. Polisa KL i N W obejmuje koszty:
A. leczenia zaburzeń psychicznych.
B. ratowania po próbie samobójczej.
C. porodu.
D. konsultacji medycznych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia.

39. Jaki jest koszt uczestnictwa jednej osoby w wycieczce zorganizowanej przez Biuro Podróży „Tramptravel” przy założeniu, że na całkowity koszt uczestnictwa w wycieczce składa się opłata w wysokości 2000 złotych oraz marża biura w wysokości 10 %?
A. 200 zł.
B. 1200 zł.
C. 2200 zł.
D. 2100 zł.

40. Ile czasu przed planowanym odlotem samolotu, turysta powinien stawić się na zbiórkę z pilotem wycieczki?
A. Pół godziny.
B. Godzinę.
C. Dwie godziny.

D. Trzy godziny.

41. Impreza fakultatywna to:
A. impreza turystyczna wliczona w cenę wycieczki.
B. impreza dodatkowa, niewliczona w cenę, do wyboru podczas zakupu w biurze podróży.
C. impreza zawierająca tylko noclegi w obiekcie.
D. impreza o charakterze uroczystym, sprzedawana z upustem.

42. Ustawowo nad bezpieczeństwem osób kąpiących się nad wodami na terenie Polski czuwa:
A. PTTK.
B. GOPR.
C. WOPR.
D. WPOR.

43. Kto z wymienionych osób nie jest turystą?
A. Podróżujący dla przyjemności, w celach zwiedzania.
B. Uczestnik konferencji i zjazdów .
C. Mający na celu stałe osied
lenie się w danym kraju.
D. Podróżujący w celach handlowych.


44. Jak nazywa się przedstawiony dokument?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A. sprawozdanie z obsługi imp
rezy turystycznej.
B. teczka imprezy.
C. voucher hotelowy.
D. rozliczenie marży w turystyce.

45. Jakiego elementu brakuje w przedstawionym ramowym planie wycieczki?
8:00 - 9:00 - śniadanie w Hotelu Riviera
9.00 - 11.00 - czas wolny przeznaczony na spacery
11:00 - zbiórka przed hotelem
11.00-11.20 - dojazd do Sztutowa
11.20-13.20 - zwiedzanie Obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie
13:20-13.40 - powrót do hotelu
13.40-14.00 - czas wolny
14:00-15:30 - obiad w Hotelu R
ivera, czas na odpoczynek
16:00-16.30 - zbiórka przed hotelem i dojazd na plażę
16:30-19:00 - czas spędzony na plaży, kąpiel w morzu, zabawy na placu zabaw i zjazdy ze zjeżdżalni do wody
19:00 - powrót do hotelu
19:30-20:30 - kolacja
21:00-07:00 - czas na nocny odpoczynek

A. Podpisu pilota.
B. Terminu realizacji.
C. Godziny zbiórki porannej.
D. Czasu przeznaczonego na zabiegi higieniczne.

46. Wynagrodzenie pilota zależy od:
A. posiadanej przez pilota legitymacji.
B. czasu trwania imprezy.
C. wyłącznie umowy z biurem.
D. stopnia trudności imprezy.

47. Kto decyduje o trasie przejazdu autokaru i postojach?
A. Właściciel biura podróży.
B. Kierowca.
C. Uczestnicy - większością głosów.
D. Pilot w porozumieniu z kierowcą.

48. Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej to:
A. regulamin pracy pilota wycieczek.
B. część umowy z klientem zawieranej przez biuro podróży.
C. zasady, jakimi kieruje się pilot podczas realizacji imprezy.
D. część umowy-zlecenia na pilotowanie wycieczki.

49. Co powinien zrobić pilot wycieczki z bagażem podróżnego, który zmarł za granicą?
A. zostawić w hotelu za potwierdzeniem.
B. zostawić w ambasadzie za potwierdzeniem.
C. zrobić komisyjny spis zawartości, potwierdzić przez policję lub świadków i przywieźć do kraju.
D. zostawić na policji za potwierdzeniem.

50. Umowa Schengen dotyczy:
A. strefy krajów europejskich bez wewnętrznych granic.
B. strefy wolnego handlu.
C. strefy bezcłowej.
D. strefy krajów pozaeuropejskich.


Komentarze:

Interesujący ten wariacki teścik


Kumitsu (dodano 2016-01-25, 12:32:47)

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji