Piątek 31 Marzec 2023

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Zarządzanie » Najlepsze procedury w zarządzaniu hotelowymi...

Artykuły serwisu


Najlepsze procedury w zarządzaniu hotelowymi finansami


Dodano: 2013-04-04

Drukuj


Sprawne zarządzanie finansami jest podstawą każdej skutecznej działalności gospodarczej. Oczywiście, dysponowanie produktem lub usługą o wysokim popycie, z ustaloną atrakcyjną ceną dla rynku docelowego, świadczoną w efektywny, ukierunkowany na klientów sposób, też z pewnością nie zaszkodzi. Ale nawet przy całościowo prawidłowej strukturze demograficznej rynku, nie ma gwarancji na sukces. Przeciwnie, uważam, że powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że hotel odnoszące największe sukcesy, tak jak w każdym innym biznesie, muszą opierać swoją działalność na podstawowych zasadach zarządzania finansowego w celu umożliwienia prowadzenia działalności przynoszącej zyski.

Poprzez postępowanie w zgodzie z podstawowymi zasadami rachunkowości, właściciele hotelu i menedżerowie mają informacje potrzebne do identyfikacji trendów zanim wywrą one negatywny wpływ na działalność hotelu. Mogą one spowodować ograniczenie wydatków, łatwo dostosować się do przewidywanych okresów biznesowych szczytów i przystosować skalę działalności w okresach zastoju. Zamiast polegać na intuicji i reagowaniu na konkretne zdarzenia, właściciele hoteli osiągający sukcesy dysponują danymi finansowymi potrzebnymi na co dzień do aktywnego podejmowania właściwych decyzji w odpowiednim czasie.Szczegółowe rozeznanie w hotelowych finansach umożliwia także dokładne pomiary w zakresie zarządzania w każdym obszarze działań i daje właścicielom mechanizm pozwalający na obserwację swojej pozycji rynkowej na tle konkurencji.

Na kluczowe dane prowadzące do sukcesu finansowego składają się następujące elementy: roczny budżet, szczegółowo monitorowany model finansowy, bieżące audyty i struktura raportowania zawierająca informacje dotyczące zysków i strat, będąca do dyspozycji menedżera obiektu. Sukces finansowy jest również osiągany poprzez odpowiedzialność w zakresie podejmowanych decyzji, czynienie pracowników i menedżerów odpowiedzialnymi za realizację celów finansowych w podległych im obszarach funkcjonalnych. Właściciele muszą zgromadzić personel zdolny do poddawania szczegółowej analizie informacji finansowych w szybki i sprawny sposób. Bez tych informacji, całkiem możliwe jest funkcjonowanie obszaru niewydolnego ekonomicznie, który nie jest na czas zdiagnozowany i powoduje odpływ zysków.

Stwórz roczny budżet
Roczny budżet zapewnia pełny obraz finansowy obiektu i zawiera informacje potrzebne do ustalenia jego kondycji finansowej, w dowolnym czasie w ciągu roku. W oparciu o dotychczasowe wyniki i cel sformułowane na bieżący rok, budżet ujmuje przewidywane koszty i przewidywane dochody w ciągu 12-miesięcznego okresu. Budżet obejmuje każdy obszar operacyjny: administrację, wydatki dotyczące obiektu, podatki, koszty energii, środki trwałe, urządzenia telekomunikacyjne, konserwację, materiały, narzędzia, płace i marketing. Budżet przewiduje również przychody na podstawie oczekiwanego obłożenia i stawek oraz szacunkowej ilości sprzedaży na każdego pracownika tego działu. Kiedy dane są zgromadzone i udokumentowane, budżet powie nam o tym, czy cele finansowe można zrealizować i gdzie oraz w jaki sposób należ wprowadzić korekty w celu osiągnięcia rentowności.

Opracuj monitorowany model biznesowy
Mając do dyspozycji budżet, menedżerowie muszą zbudować mechanizm pozwalający na łatwe wychwytywanie i śledzenie wydatków i przychodów. Model finansowy może być tak prosty, jak podstawowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera arkusze obejmujące wszystkie dziedziny działalności. Bardziej skomplikowane arkusze będą wykazywać koszty w sposób bardziej szczegółowy. Na przykład arkusz płac będzie śledzić godziny pracy i stawki wynagrodzenia nadzoru, recepcji, audytorów nocnych, serwisu bagażowego, sprzątania, wynagrodzeń pracowników housekeepingu, pralni, sprzedaży i marketingu oraz wszystkich innych osób zatrudnionych w działach wykonawczych i  pomocniczych. Arkusz technicznego utrzymania obiektu śledzi płace inżynierów i konserwatorów, jak również inne wydatki poczynając od materiałów ogrodniczych, po meble i wyposażenie. Arkusz energetyczny śledzi miesięczne wydatki za media, wodę i kanalizację. Arkusz dochodów śledzi sprzedaż pokoi i dzienne stawki. Ten wszechstronny model finansowy daje menedżerom pełny obraz wydatków i przychodów, zysków i strat, i finansowego sukcesu.

Porównuj dane faktyczne z zapisami w budżecie
Następnym etapem modelu finansowego jest śledzenie wydatków w każdym obszarze działań, w porównaniu do budżetu. Menedżerowie mają teraz wiedzę potrzebną do zidentyfikowania obszarów, gdzie sytuacja jest powyżej oczekiwań lub obszary, w których identyfikuje się niespójności wymagające podjęcie stosownych działań naprawczych. Zasadniczo mają oni dogłębną wiedzę na temat statusu finansowego obiektu, w dowolnym momencie. Na przykład wydatki na żywność mogą być niewspółmierne do obłożenia w danym okresie czasu. Dochody nie odpowiadają liczbie rezerwacji hotelowych pokoi. Harmonogramy sprzątania nie są dostosowane do poziomu obłożenia. Wszystkie te kwestie mogą mieć negatywny wpływ na rentowność. Ważne jest również, aby śledzić wydajność każdego pracownika sprzedaży w stosunku do uzyskiwanego przez niego wyniku. Trendy można rejestrować w układzie tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca i rok do roku.

Twórz i korzystaj z raportów
Na podstawie danych zawartych w arkuszach: budżetowym i operacyjnym, można opracowywać standardowe raporty dla menedżerów wyższego szczebla, opisujące każdy obszar działalności w ujęciu dziennym. Dobrze przygotowane raporty wyświetlają całą prawdę o działalności obiektu i dają menedżerom narzędzia potrzebne do optymalizacji działań biznesowych. Szybko można, w związku z tym, zauważyć codzienne nieprawidłowości, zidentyfikować krótkoterminowe trendy i przewidywać potencjalne długoterminowe problemy. Raporty dostarczają również narzędzi do ustalania, czy cele rentowności zostaną osiągnięte. W większości przypadków, menedżerowie mogą tworzyć własne raporty, dostosowane do szczegółowych potrzeb obiektów i zakładanych celów działalności. W innych przypadkach, koniecznym posunięciem ze strony właścicieli może być zatrudnienie firmy rachunkowej, która zajęłaby się tworzenia takich raportów. W obu przypadkach, menedżerowie muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie właściwego korzystania i wykorzystywania raportów.

Odpowiedzialność
Kierownictwo musi odpowiadać za wyniki finansowe, między innymi w zakresie obłożenia, średnich stawek za pokój, odpowiedniego wskaźnika RevPAR i kontrolę zasobów w stosunku do kosztów operacyjnych. Standardowe zasady rachunkowości, systemy, procedury i bilanse muszą działać we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Mini audyty powinny być realizowane kwartalnie, a wszelkie odchylenia w rachunku zysków i strat lub dziennych sprawozdaniach finansowych muszą być poddane korekcie, tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Dysponując sprawną rachunkowością i systemem finansowym, każdy menedżer będzie miał narzędzia, których potrzebuje do osiągnięcia postawionych celów finansowych. Nowi pracownicy powinny być wprowadzani w arkana tej finansowej kultury i poddawani programom szkoleniowym na swoich stanowiskach pracy, tam gdzie jest to konieczne. Każdy pracownik powinien doceniać i realizować wartości sprawnego zarządzania.

Przystosowanie do zmiennych warunków otoczenia rynkowego
Dysponując sprawnym systemem zarządzania finansowego, menedżerowie będą mogli łatwo dopasować działalność obiektu do zmieniających się warunków rynkowych i innych zewnętrznych zmiennych, pozostających poza ich kontrolą. Na przykład, wzrost kosztów paliwa może mieć ogromny wpływ zarówno na koszty operacyjne, jak i przychody, a tym samym rentowność. Dzięki dobrze przygotowanym arkuszom kalkulacyjnym kosztów i wydatków, aktywni menedżerowie mogą rozwiązywać te problemy i identyfikować obszary, w których wydatki powinny być obniżone z powodu rosnących kosztów paliwa. Może być również tak, że menedżerowie mogą stworzyć kreatywne programy marketingowe, które mogą złagodzić negatywne warunki rynkowe.

Sprawne narzędzia finansowe mogą wspomóc negocjacje handlowe
Rzeczą, która jest zawsze ważna dla właścicieli jest wiedza na temat prawdziwej wartości ich obiektów. Dysponując sprawnym systemem finansowym, właściciele posiadają dokładne informacje na temat kondycji finansowej swoich obiektów, dzięki czemu będą w posiadaniu rozeznania, co do swojej pozycji rynkowej w danym momencie. Kluczowe informacje powinny być łatwo dostępne, aby umożliwić właścicielowi zbadanie możliwości refinansowania lub wykorzystać nadarzającą się okazję do sprzedaży nieruchomości. Dlatego też właściciele będą w stanie podejmować decyzje z pozycji siły, dającą im wiedzę i możliwość manewru w celu zakończenia z sukcesem prowadzonych negocjacji.

Wykorzystuj finanse dla prowadzenia pomyślnej działalności
Realizacja podstawowych zasad rachunkowości może zapewnić każdemu obiektowi pozycję czołowego gracza rynkowego. Wydatek każdego dolara może zostać zarejestrowany, potencjalne problemy zidentyfikowane oraz szybko i sprawnie rozwiązane. Efektywne decyzje biznesowe mogą być opierane na obiektywnych danych finansowych zamiast polegania na intuicji, albo, co gorsza na domysłach. Zatrudnienie menedżera obiektu z doświadczeniem w rachunkowości, zapewnianie szkoleń, tam gdzie jest to konieczne lub zaangażowanie firmy rachunkowej, mogą spowodować istotną różnicę między zyskiem a stratą w odniesieniu do każdego obiektu.

Jed Heller


Komentarze:

Podstawowe niezbędne narzędzia pracy współczesnego hotelarza ...więcej»

Bezpieczeństwo w małych obiektach hotelowych ...więcej»

Pomaganie integruje ...więcej»

Kradzież w hotelu? Nie daj sobie ukraść własnych praw! ...więcej»

Jak zostać idealnym managerem hotelu? ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji