Piątek 31 Marzec 2023

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa

Artykuły serwisu


Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa


Dodano: 2014-05-11

Drukuj


Zadanie 1. Turystyka wyjazdowa obejmuje:

A. podróże mieszkańców po własnym kraju.
B. wyjazdy mieszkańców danego kraju poza jego granice.
C. przyjazdy do kraju osób stale mieszkających poza nim.
D. wyjazdy w celu
odwiedzania.

Zadanie 2. Barista to osoba odpowiedzialna w restauracji za:
A. bar.
B. salę.
C. wina i napoje.

D. parzenie kawy.

Zadanie 3. Wniesienie bagażu do pokoju to zadanie pracowników:
A. służby parterowej.

B. służby pięter.
C. działu marketingu.

D. recepcji.

Zadanie 4. Catering to:
A. organizowanie usług gastronomicznych poza hotelem.

B. podawanie posiłków do jednostki mieszkalnej.
C. procedura sprzątanie jednostki mieszkalnej.
D. kompleksowa obsługa gościa w hotelu.

Zadanie 5. Krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, po
koi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych, to:
A. turystyka.
B. hotelarstwo.
C. usługi hotelarskie.
D. usługi turystyczne.


Zadanie 6. Na klamce pokoju od strony korytarza wisi wywieszka „don’t disturb” co oznacza:
A. „pokój w trakcie remontu”
B. „nie przeszkadzać”

C. „pokój w trakcie sprzątania”
D. „wstęp wzbroniony”


Zadanie 7. Który skrót oznacza zakwaterowanie bez śniadania?
A. OB

B. HB
C. MAP
D. CB

Zadanie 8. Który z obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych oprócz noclegów świadczy usługi parkingowe?
A. Dom wycieczkowy.

B. Pole biwakowe.
C. Pensjonat.

D. Motel.

Zadanie 9. Obiekt hotelarski zlokalizowany poza obszarem Zakopanego, przy szlaku turystycznym do Doliny Pięciu Stawów, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów to
A. schronisko młodzieżowe.

B. dom wycieczkowy.
C. pensjonat.

D. schronisko.

Zadanie 10. Do obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych nie zalicza się:
A. hostelu.
B. schroniska młodzieżowego.
C. schroniska.

D. domu wycieczkowego.

Zadanie 11. Hotele te są zlokalizowane zazwyczaj w kamienicach i mają kameralny charakter. Są to hotele:
A. bungalow.
B. butique.
C. tranzytowe.
D. kongresowe.


Zadanie 12. W związku z rozbudową kolei żelaznych w Europie w XIX w. wprowadzono typ hoteli dworcowych, które nazywano:
A. pandokia.
B. agoria.
C. portyki.

D. terminus.

Zadanie 13. Jednym z historycznych hoteli, który znacząco wpłynął na rozwój hotelarstwa był hotel Ritz, który znajdował się w:
A. Rzymie
B. Paryżu
C. Wiedniu

D. Londynie

Zadanie 14. Reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i zagranicą to jeden ze statutowych celów działania organizacji, której nazwa wyrażona jest skrótem:
A. PIT
B. IHRA
C. PZH

D. HoReCa

Zadanie 15. Hotel "Tremont House" został otwarty 16 października 1829 r. w Bostonie. Hotel różnił się od wcześniejszych tym, że:

A. miał jedno- i dwuosobowe pokoje zamiast wieloosobowych.
B. posiadał łazienki w pokojach.
C. pierwszy był wyposażony w klimatyzację w pokojach.
D. pierwszy był wyposażony w radia w pokojach.


Zadanie 16. Do usług wykraczających poza minimum kategoryzacyjne świadczonych g
ościom w hotelu miejskim kategorii 4* zalicza się:
A. zmianę pościeli i ręczników codziennie lub na życzenie gości.
B. płatność kartą kredytową.

C. klimatyzację w pokoju hotelowym.
 D. sprzedaż kosmetyków i środków higieny osobistej.

Zadanie 17. Co trzy dni lub na życzenie gości pościel zmieniana jest:
A. we wszystkich hotelach
B. tylko w hotelach kategorii 1* ,2* i 3*
C. w hotelach kategorii 3*, 4* i 5*
D. tylko w hotelach kategorii 4* i 5*


Zadanie 18. Minimalna powierzchnia hallu recepcyjnego w hotelu kategorii 5* o 8
0 jednostkach mieszkalnych wynosi:
A. 74m2
B. 55 m2
C. 80 m2
D. 39 m2

Zadanie 19. Najwyższą kategorią domu wycieczkowego jest:
A. III
B. 3*
C. 4*

D. I

Zadanie 20. Dźwigi osobowe muszą być zainstalowane w hotelu 5*, gdy posiad
a on:
A. powyżej 5 kondygnacji.
B. powyżej 1 kondygnacji.

C. w każdym hotelu 5*.
D. nie określa tego kategoryzacja.

Zadanie 21. Kto prowadzi ewidencję pensjonatów?
A. wojewoda.
B. marszałek województwa.

C. wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
D. prezydent kraju.

Zadanie 22. Cymes, czulent, kugel, to tradycyjne potrawy kuchni:
A. węgierskiej.
B. meksykańskiej.
C. chińskiej.

D. żydowskiej.

Zadanie 23. Doposażenie pokoju stosowane wobec gości VIP to:
A. przystawka.

B. dostawka.
C. wstawka.
D. wystawka.


Zadanie 24. Które działanie hotelu zaliczane jest do strategii promocji?
A. wyremontowanie salonu odnowy biologicznej.
B. nawiązanie współpracy z biurem podróży.
C. umieszczenie bilbordów na lotniskach.
D. udzielanie rabatów stałym klientom.


Zadanie 25. Zmiana oferty zabiegów w Centrum SPA to działanie w ramach strategii:
A. produktu.
B. promocji.
C. dystrybucji.

D. ceny.

Zadanie 26. Które działanie wchodzi w skład study tour?

A. sezonowa obniżka cen usług hotelarskich.
B. udział pracowników hotelu w wyjazdach szkoleniowych.
C. prezentacja oferty przez recepcjonistę w recepcji hotelowej.
D. umieszczanie informacji o hotelu w czasopiśmie branżowym.


Zadanie 27. Na podstawie zdjęcia można stwierdzić, iż zgodnie z minimalnym
i wymogami kategoryzacyjnymi wyposażenie łazienki powinno znajdować się w pokoju w hotelu:
A. Tylko 5*

B. 5* i 4*
C. 4*, 3*,2*
D. 5* i 4, 3*


Zadanie 28. Przedstawione na zdjęciu ustawienie w sali konferencyjnej stołów i krzeseł zwyczajowo nazywamy ustawieniem:
A. szkolnym.
B. kinowym.

C. wielofunkcyjnym.
D. funkcyjnym.

Zadanie 29. Pozostawione w ten sposób ręcznik to znak dla pracownika służby pięter o tym, że gość prosi o:
A. wymianę na nowe.
B. powieszenie ich na wieszaki.
C. złożenie na półkę.
D. wyprasowanie.


Zadanie 30. W kartę pobytu recepcjonista nie wpisuje informacji dotyczącej:
A. narodowości gościa.
B. terminu pobytu.

C. numeru pokoju.
D. ceny pokoju.

Zadanie 31. Gość hotelowy zarezerwował pobyt w hotelu w dniach od 10 do 14 lutego 2014 roku, informując, że przyjeżdża o godzinie 10°° pierwszego dnia a wyjeżdża o godzinie 800, dnia ostatniego. Doba hotelowa w tym hotelu zaczyna i kończy się o godzinie 12°°. Które oznaczenie rezerwacji w grafiku odpowiada złożonemu zamówieniu?
Fragment grafiku rezerwacji


Zadanie 32. Gość, którego bagaż został uszkodzony w hotelu, swoje roszczenia powinien oprzeć na przepisach:
A. regulaminu wewnętrznego hotelu.
B. regulaminu porządkowego hotelu.
C. Kodeksu Cywilnego.
D. Kodeksu Karnego.


Zadanie 33. Przy bezpośrednim budzeniu gościa VIP rozmowa obejmuje:
A. powitanie.
B. nazwisko gościa.
C. podanie aktualnej godziny.

D. wszystkie powyższe informacje.

Zadanie 34. Usługa sprzedaży pamiątek w hotelu 4* jest:
A. fakultatywna.
B. komplementarna.
C. towarzysząca.
D. motywacyjna.


Zadanie 35. W momencie "check in" VIP-a, żąda się od niego dowodu tożsamości:
A. natychmiast, tak samo jak u pozostałych gości.
B. kiedy się rozpakuje w pokoju.
C. następnego dnia.

D. z przyczyn proceduralnych nie żąda się wcale.

Zadanie 36. Przedstawiony dokument hotelowy jest stosowanym do:

A. obsługi mini barku.
B. rezerwacji pokoi.
C. zameldowania gościa.
D. przekazywania informacji.

Zadanie 37. Przedstawiony dokument to:

A. karta pobytu.
B. rooming list.
C. druk message.

D. druk meldunkowy.

Zadanie 38. Dokument hotelowy dotyczący warunków rezerwacji, świadczenia określonych usług przez hotel dla osoby posiadającej ten dokument to:
A. formularz rezerwacyjny.
B. voucher.
C. kosztorys.
D. karta pobytu.

Zadanie 39. Do obowiązków kierownika recepcji należy:
A. obsługa korespondencji i przesyłek gości.
B. nadzorowanie i koordynacja pracy recepcji.
C. sporządzanie harmonogramów pracy wszystkich pracowników hotelowych.
D. rejestrowanie gości hotelowych.

Zadanie 40. Dla rodziny, która chce wynająć pokój wyposażony w dwa pojedyncze łóżka, recepcjonista powinien zaproponować pokój:
A. twin.
B. rezydencjonalny.
C. apartament.
D. SWOB.

Zadanie 41. Recepcjonista wydaje gościowi klucze do pokoju na podstawie:
A. karty meldunkowej.
B. dowodu osobistego.
C. karty pobytu.
D. paszportu.

Zadanie 42. Stanowisko dysponenta powinno być wyposażone:
A. w grafik pokoi.
B. w klucznicę.
C. w kasę fiskalną.
D. w sejf depozytowy.

Zadanie 43. Tradycyjny coq au vin czyli udka kurczaka w winie są potrawą charakterystyczną dla kuchni:
A. francuskiej.
B. niemieckiej.
C. rosyjskiej.
D. włoskiej.

Zadanie 44. W celu zwiększenia liczby gości hotelowych w hotelu nadmorskim w sezonie zimowym wprowadzono niższe ceny. Który instrument promocji zastosowano?
A. reklamę.
B. public relations.
C. promocję sprzedaży.
D. sprzedaż osobistą.

Zadanie 45. Jeśli średnia frekwencja w zakładzie hotelarskim wynosi 30%, średnia cena 600 zł, to wartość wskaźnika YELD wynosi:
A. 20 zł
B. 180 zł
C. 1800 zł
D. 200zł

Zadanie 46. Wskaż usługę, która nie jest świadczona w ramach informacji turystycznej:
A. rezerwacja biletów lotniczych.
B. podawanie rozkładów jazdy różnych środków transportu.
C. informacja o okolicy.
D. room – service.

Zadanie 47. W przypadku gdy gość chce skorzystać z hotelowego depozytu między stronami zawarta będzie umowa:
A. przechowania.
B. najmu.
C. hotelowa.
D. słowna.

Zadanie 48. Rzeczą wniesioną do hotelu jest:
A. pies gościa hotelowego.
B. walizka w samochodzie.
C. walizka w pokoju.
D. walizka na parkingu hotelowym.

Zadanie 49. Kiedy obiekt hotelarski może odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu:
A. musi przyjąć zawsze.
B. gdy jest to rzecz zbyt duża.
C. gdy hotel nie ma depozytu.
D. gdy nie jest to hotel a inny obiekt hotelarski.

Zadanie 50. Jaki artykuł Kodeksu Cywilnego zawiera definicję rzeczy wniesionej?
A. 846 K.C
B. 845 K.C
C. 849 K.C
D. 848 K.C
Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji