Poniedziałek 24 Czerwiec 2024

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Baza wiedzy i testy » Czym jest usługa hotelarska?

Artykuły serwisu


Czym jest usługa hotelarska?


Dodano: 2012-04-12

Drukuj


Najbardziej trafna i najczęściej używana definicja usług hotelarskich zawarta jest w Ustawie o Usługach Turystycznych, która usługi hotelarskie definiuje jako „ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc pod ustawianie namiotów lub przyczepy samochodowe oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych”.

Często definicja usług hotelarskich kojarzona jest z hotelem. Według definicji wszystkie usługi świadczone na rzecz turysty, nie tylko w hotelach, także w innych obiektach, tj. pokojach gościnnych, kwaterach prywatnych itp., to także usługa hotelarska.

Usługę hotelarską możemy podzielić na 3 zasadnicze elementy:
- usługi noclegowe - zapewnienie miejsca w pokoju, pokoju wraz z dostępem do węzła higieniczno-sanitarnego i związane z tym usługi np. sprzątanie pokoi, zapewnienie bezpieczeństwa gości i mienia
- usługi gastronomiczne - zapewnienie potrzeb żywieniowych człowieka w zakresie świadczonym przez dany obiekt
- usługi dodatkowe - to wszystkie usługi, które poza podstawowymi usługami w obiektach hotelarskich są świadczone dla gości

Co do usług noclegowych i gastronomicznych większego trudu w zakwalifikowaniu ich nie ma, to już usługi dodatkowe budzą pewne kontrowersje, bo czy budzenie to usługa podstawowa czy dodatkowa lub czy fryzjer to usługa fakultatywna czy towarzysząca?

Niżej przedstawiono podział usług dodatkowych ze względu na różne kryteria. Podział usług dodatkowych przedstawili m.in. M. Turkowski i W. Gaworecki.

M. Turkowski usługi dodatkowe dzieli na 3 zasadnicze części, na usługi uzupełniające: te, które uzupełniają podstawowe usługi , ale wywołane są potrzebą skorzystania z danej usługi (np. parking, budzenie w hotelu, wymiana walut ), fakultatywne tzn. związane z zaspokajaniem potrzeb rekreacyjnych i wolnego czasu gości w obiektach (korzystanie ze SPA, wypożyczenie rowerów ) oraz towarzyszące tzn. usług, które towarzyszą podstawowym funkcjom usługowym w hotelu, są ich uzupełnieniem (cukiernia, kiosk ruchu, sklep z pamiątkami). Często usługi towarzyszące wykonywane są na zasadzie Outsourcingu tzn. korzystania z zasobów zewnętrznej firmy, bez potrzeby zatrudniania swoich pracowników. Najczęściej tego rodzaju usługi to wynajmowanie pomieszczeń hotelowych np. na potrzeby świadczenia usług fryzjerskich

W. Gaworecki usługi dodatkowe podzielił:

• ze względu na stosunek usług do podstawowej funkcji danego obiektu
1. podstawowe (parking dla podjazdów, usługi lecznicze w uzdrowiskach)
2. dodatkowe - pozostałe
Podział ten jest bardzo płynny, gdyż usługa, która dla jednego obiektu jest usługą podstawową, dla drugiego jest tylko uzupełnieniem oferty. Podział ten wynika z charakteru obiektu i związanych z tym potrzeb gości.

• ze względu na charakter zaspokajanych potrzeb
1. usługi zaspokajające codzienne potrzeby gości (usługi mające na celu stworzenie warunków zbliżonych do domowych) np. czyszczenie odzieży, pranie bielizny, budzenie, łóżeczko dla dziecka
2. usługi zaspokajające potrzeby powstające w nowym, tymczasowym miejscu pobytu np. usługi informacyjne, rezerwowanie miejsc i zakup biletów na różne środki transportu, rezerwowanie pokoi w innych obiektach hotelarskich, stworzenie warunków do odbywania konferencji i zjazdów

• ze względu na wyniki pracy
1. usługi lecznicze, higieniczno - estetyczne np. kosmetyczka, pralnia
2. usługi kulturalno - oświatowe np. nocny klub
3. usługi informacyjne np. informacja turystyczna
4. usługi dystrybucyjne, handlowe np. cukiernia, sklepik z pamiątkami, kiosk ruchu
5. usługi renowacyjne np. naprawa sprzętu turystycznego, obsługa samochodów

• ze względu na obsługę
1. obsługa rzeczy np. usługi naprawcze, pranie, czyszczenie odzieży, przenoszenie i przechowywanie bagaży
2. obsługa osób np. zakład fryzjerski
3. obsługa osobowości w dziedzinie potrzeb wyższego rzędu :
- usługi rozrywkowe i rekreacyjne
- usługi w zakresie kultury i oświaty

• ze względu na odpłatność
1. płatne np. wypożyczenie sprzętu sportowego, pranie bielizny, usługi handlowe, centrum rekreacyjne, zakład fryzjerski
2. bezpłatne np. usługi informacyjne, budzenie, dostarczanie drobnych przedmiotów codziennego użytku - szczotki do ubrań, przybory do szycia itp.

Tak więc usługa fryzjerska to usługa dodatkowa towarzysząca, ale także płatna, usługa higieniczno-estetyczna, a budzenie to nie tylko usługa uzupełniająca, ale także usługa bezpłatna, usługa zaspokajające codzienne potrzeby gości.

Klasyfikacja usług hotelarskich w dużej mierze zależy od rodzaju obiektu, w jakim są świadczone owe usługi, charakteru obiektu oraz wynikających z czasowej zmiany pobytu potrzeb gości.

Aleksandra Lewandowska

Bibliografia:
Turkowski M. "Marketing usług hotelarskich" PWE, Warszawa 2003 r.
Gaworecki W. "Turystyka" PWE Warszawa 2000 r.
Ustawa z dn. 29.07. 1997 r.  "O Usługach Turystycznych”
USTAWA z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych


Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji