Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa

Artykuły serwisu


Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa


Dodano: 2015-02-27

Drukuj


     Zadanie 1. Który element marketingu-mix zastosował hotel "X" zawierając umowę partnerską z biurem podróży?

A. Produkt
B. Cenę
C. Dystrybucję
D. Promocję.

Zadanie 2. Które działania hotelu zaliczane są do strategii produktu stosowanej w hotelu?
A. Stosowanie cen promocyjnych dla stałych klientów.
B. Zamieszczenie reklamy w miesięczniku branżowym.
C. Współpraca z biurem podróży.
D. Urozmaicenie oferty dao w menu restauracyjnym.

Zadanie 3. Rodzajem reklamy najczęściej wykorzystywanym na potrzeby usług hotelarskich jest
A. prasa lokalna.
B. radio.

C. telewizja.
D. internet.

Zadanie 4. Gość hotelowy o żywym, impulsywnym temperamencie to:
A. melancholik.

B. flegmatyk.
C. sangwinik.
D. choleryk.Zadanie 5. Jakie czynniki mają wpływ na podaż usług hotelarskich?
A. liczba obiektów hotelarskich tej samej kategorii.
B. wiek personelu i płeć
C. sposób obsługi gości.
D. komputeryzacja obiektów.


Zadanie 6. Pracownik recepcji hotelowej, który stara się wytłumaczyć mimiką twarzy sytuację, będzie stosował przede wszystkim komunikację:
A. werbalną.
B. niewerbalną.
C. społeczną
D. naturalną.

Zadanie 7. Bermuda Plan to taryfa hotelowa obejmująca:
A. pokój i śniadanie angielskie
B. pokój i całodzienne wyżywienie
C. pokój i śniadanie wiedeńskie
D. pokój i obiadokolację.

Zadanie 8. Back to back reservation to procedura rezerwacji stosowana do:
A. obsługi gościa no show w hotelu.
B. przyjęcia gościa VIP do hotelu.

C. przyjazdu grup jedna po drugiej do hotelu.
D. rezerwacji internetowych.

Zadanie 9. Która czynność nie jest najczęściej wykonywana w procesie przeprowadzenia rezerwacji telefonicznej?
A. Podanie informacji o hotelu.
B. Spisanie danych o gościu.
C. Wypisanie potwierdzenia rezerwacji.
D. Poinformowanie o terminie potwierdzenia i anulacji.

Zadanie 10. Hotel "Y” powinien posiadać stanowisko recepcyjne dysponujące ladą o wysokości nieprzekraczającej:
A. 70 cm

B. 90 cm
C. 150 cm
D. 110 cm

Zadanie 11. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu I Turystyki dotyczącym minimalnych wymagań kategoryzacyjnych, gość może uregulować płatność za pobyt w hotelu 2* za pomo
cą karty płatniczej gdy:
A. posiada on zezwolenie Ministra Gospodarki.
B. ma powyżej 50 j.m.
C. na terenie hotelu jest bankomat.
D. posiada stanowisko kasjera walutowego.

Zadanie 12. Pan Kowalski mieszkający na stałe w Łodzi wczesnym rankiem wyjechał na wycieczkę do innego miasta. Jeszcze tego samego dnia powrócił do domu. W tym dniu Pan Kow
alski był:
A. turystą.

B. gościem hotelowym.
C. przewodnikiem turystycznym.
D. odwiedzającym jednodniowym.

Zadanie 13. Obiekt hotelarski położony przy drodze Katowice – Kraków świadczący usługi parkingowe to:
A. pensjonat
B. hostel
C. motel
D. kemping.

Zadanie 14. Weryfikowanie cen i rabatów, ustalanie strategii cenowej i polityki PR to o
bowiązki:
A. księgowości
B. działu sprzedaży i marketingu
C. działu recepcji

D. działu administracji.

Zadanie 15. Co reguluje postawy i zachowania stanowiskowe pracownika recepcji?
A. Kodeks Etyki Hotelarza
B. Regulamin hotelowy
C. Wewnętrzne przepisy oraz Kodeks Etyki Hotelarza
D. Kodeks Pracy.

Zadanie 16. Miejsce na klucze, wg nowoczesnych form organizacji i zarządzania, powinno znajdować się:
A. za pracownikiem recepcji.
B. z boku.
C. w osobnym pomieszczeniu w recepcji.
D. w miejscu niedostępnym dla gości.


Zadanie 17. Przy bezpośrednim budzeniu gościa VIP rozmowa obejmuje:
A. powitanie
B. nazwisko gościa
C. podanie aktualnej godziny

D. wszystkie powyższe informacje.

Zadanie 18. Usługa wynajmu samochodu w hotelu 4* jest:
A. fakultatywna
B. komplementarna
C. towarzysząca
D. motywacyjna.

Zadanie 19. W momencie "check in" VIP-a, żąda się od niego dowodu tożsamoś
ci A. natychmiast, tak samo jak u pozostałych gości
B. kiedy się rozpakuje w pokoju
C. następnego dnia

D. z przyczyn proceduralnych nie żąda się wcale.

Zadanie 20. Przedstawiony dokument hotelowy jest stosowanym do:

A. obsługi mini barku
B. rezerwacji pokoi
C. zameldowania gościa
D. przekazywania informacji.

Zadanie 21. Przedstawiony dokument to:
A. karta pobytu
B. rooming list

C. druk message
D. druk meldunkowy.

Zadanie 22. Dokument hotelowy dotyczący warunków rezerwacji, świadczenia określonych usług przez hotel dla osoby posiadającej ten dokument to:
A. formularz rezerwacyjny
B. voucher
C. kosztorys
D. karta pobytu.

Zadanie 23. Do obowiązków kierownika recepcji należy:
A. obsługa korespondencji i przesyłek gości.
B. nadzorowanie i koordynacja pracy recepcji.
C. sporządzanie harmonogramów pracy wszystkich pracowników hotelowych.

D. rejestrowanie gości hotelowych.

Zadanie 24. Dla rodziny, która chce wynająć pokój wyposażony w dwa pojedyncze łóżka, recepcjonista powinien zaproponować pokój:
A. twin
B. rezydencjonalny
C. apartament
D. SWOB.

Zadanie 25. Który dokument rozliczeniowy przedstawia zdjęcie?
A. Fakturę VAT wewnętrzną
B. Fakturę VAT marża
C. Rachunek KP
D. Fakturę VAT.


Zadanie 26. Wskaż który z wymienionych pracowników nie jest pracownikiem recepcji:
A. dysponent
B. portier
C. kierownik recepcji
D. klucznik.

Zadanie 27. Wskaż usługę, która nie jest świadczona w ramach informacji turystycznej:
A. rezerwacja biletów lotniczych

B. podawanie rozkładów jazdy różnych środków transportu
C. informacja o okolicy
D. room – service

Zadanie 28. W przypadku gdy gość chce skorzystać z hotelowego depozytu między stronami zawarta będzie umowa:
A. przechowania
B. najmu
C. hotelowa
D. słowna.

Zadanie 29. Jakiego zwrotu użyjesz informując gościa hotelowego o atrakcjach kulturalnych Twojej miejscowości w dniu dzisiejszym?
A. We invite you to use the sauna in our hotel.
B. It is a concert of a well-known organist in our town next week.
C. The new exhibition is opened in our museum today.
D. The basketball match is in the sports hall.

Zadanie 30. Który z wymienionych zwrotów użyjesz do procedury przyjęcia zagranicznego gościa hotelowego?
A. Room service
B. Here’s your keys
C. Mealsserving
D. Taking of clothing to the laundry.

Zadanie 31. Minimalne wymagania dotyczące świadczenia usług na rzecz turysty w obiekcie hotelarskim określają:
A. akty prawne dla obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelowe
B. ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej na potrzeby turystyki na obszarach UE
C. regulaminy pobytu w obiekcie noclegowym dla turystów
D. ustawy o działalności gospodarczej w turystyce.

Zadanie 32. Kategoryzację obiektom hotelarskim nadaje:
A. Prezydent, burmistrz miasta właściwy ze względu na położenie
B. Marszałek Województwa
C. Prezydent Polski
D. Polskie Zrzeszenie Hoteli

Zadanie 33. Na zdjęciu przedstawiono część recepcji:
A. zewnętrzną ogólnodostępną
B. reprezentacyjno – usługową
C. wewnętrzną-recepcję właściwą
D. zaplecze biurowe i socjalne pracowników.

Zadanie 34. Jaką minimalną powierzchnię powinien posiadać hol recepcyjny w 5* hotelu, dysponującym 20 pokojami?
A. 20 m2
B. 16m2
C. 50m2
D. 30m2

Zadanie 35. Na wyposażenie holu recepcyjnego nie składają się najczęściej:
A. kanapy i fotele
B. stojaki z codzienną prasą i stojaki z materiałami reklamowymi
C. rośliny doniczkowe lub kompozycje kwiatów ciętych
D. stojaki na bieliznę gości przeznaczoną do prania, a nie zarejestrowaną na druku przez recepcję.

Zadanie 36. Hol recepcyjny nie pełni funkcji:
A. wypoczynkowej
B. pobytowej
C. informacyjnej
D. komunikacyjnej.

Zadanie 37. Czynnikiem pozycjonującym produkt turystyczny na rynku jest:
A. promocja sprzedaży
B. cena
C. Public Relations
D. rabat.

Zadanie 38. Wybór rynku docelowego w obiekcie hotelarskim to:
A. określenie cen produktów w hotelu wg określonego kryterium na jednorodne grupy dla klientów
B. wybór części lub całego rynku do którego adresowane będą produkty w hotelu
C. rodzaj testu rynkowego
D. ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagrożeń.

Zadanie 39. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, obiekt hotelarski posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klienta, to:
A. dom wczasowy
B. hostel
C. dom wycieczkowy
D. bungalow.

Zadanie 40. Który z obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych oprócz noclegów świadczy usługi całodziennego wyżywienia?
A. Dom wycieczkowy
B. Pole biwakowe
C. Pensjonat
D. KempingOdpowiedzi:

1C, 2D, 3D, 4D, 5A, 6B, 7A, 8C, 9C, 10D, 11B, 12D, 13C, 14B, 15C, 16D, 17D, 18A, 19D, 20B, 21A, 22B, 23B, 24A, 25D, 26B, 27D, 28A, 29C, 30B, 31A, 32B, 33A, 34C, 35D, 36B, 37B, 38B, 39C, 40C


Komentarze:

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji