Piątek 31 Marzec 2023

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test dla hotelarzy 3 - Technik hotelarstwa

Artykuły serwisu


Test dla hotelarzy 3 - Technik hotelarstwa


Dodano: 2012-04-23

Drukuj1. Flipchart to:
A. nazwa sali konferencyjnej
B. wyposażenie centrum rekreacji
C. tablica wykorzystywana dla potrzeb konferencji
D. rodzaj bankietu typu cocktailowego

2. Dwa hotele marki Novotel w Poznaniu to:
A. Novotel Malta, Novotel Centrum
B. Novotel Marina, Novotel Centrum
C. Novotel Silesia , Novotel Marina
D. Novotel Heweliusz, Novotel Silesia

3. Jednym z hoteli marki Ibis mieszczącym się w Warszawie jest  hotel Ibis :

A. Ostrobramska
B. Ostra Brama
C. Świętokrzysko

D. Święta Góra

4. Jaką wysokość powinna  posiadać standardowa lada recepcyjna w hotelu ?
A. 80 cm-90 cm
B. 30 cm
C. 100-110 cm
D. 120 cm

5. Schronisko jest obiektem noclegowym:
A. zlokalizowanym   poza   obszarem   zabudowanym,   świadczącym   minimalny zakres usług
B. przeznaczonym    do    indywidualnej    i    grupowej    turystyki    młodzieżowej, dostosowanym do samoobsługi klientów.
C. posiadającym   co   najmniej   30   miejsc   noclegowych,   dostosowanym   do samoobsługi klientów.

D. przeznaczonym    do    indywidualnej    i    grupowej    turystyki    młodzieżowej, świadczącym całodzienne wyżywienie.

6. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, do obiektów hotelarskich zalicza się:
A. ośrodek kolonijny.
B. dom wczasowy.
C. ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy.
D. dom wycieczkowy.7. Która ze światowych organizacji hotelarskich wyrażana jest skrótem HoReCa?
A. Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli.
B. Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli i Restauracji.
C. Międzynarodowy       Związek       Krajowych       Organizacji       Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych.
D. Międzynarodowa Federacja Campingu i Karawaningu.

 
8. Usługi uzupełniające w hotelu to:

A. takie, z których gość jest zmuszony skorzystać w danej sytuacji w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb
B. urozmaicają pobyt gościa
C. związane z rekreacją
D. usługi handlowe związane z dostarczaniem gości np. prasy
 
9. Oddzielne wejście dla gości oraz wydzielona droga ich bagażu są obowiązkowe:
A. we wszystkich hotelach.
B. w hotelach kategorii 3*, 4* i 5*
C. w hotelach kategorii 4* i 5.*
D. tylko w hotelach kategorii 5*
 

10. Sprzedaż lub udostępnianie prasy codziennej obowiązuje w hotelach kategorii:
A. 1*, 2*, 3*, 4* i 5*
B. 2*, 3*, 4* i 5*
C. 3*, 4* i 5*
D. 4* i 5*

11. Jaka kategoria domu wycieczkowego jest najlepsza:
A. I
B. II
C. III

12. Człowiek słabo i powoli reagujący na bodźce zewnętrzne, opanowany, dokładny, systematyczny i chłodny to:
A. choleryk.

B. flegmatyk.
C. melancholik.
D. sangwinik

13. Jakie działania powinien podjąć pracownik służby pięter, gdy zdenerwowany gość hotelowy opowiada o swoich problemach rodzinnych?
A. Pocieszyć gościa i odesłać do psychologa.
B. Wysłuchać gościa i wrócić do swoich zajęć.
C. Pocieszyć gościa i odesłać do kierownika obiektu.

D. Wysłuchać gościa i zaproponować wspólny spacer.

14. Komunikacją werbalną jest przekazywanie informacji za pomocą:
A. gestykulacji.
B. mimiki twarzy.
C. postawy ciała.

D. wypowiadanych słów
 
15. F.I.C.C to:
A. Federacja Instytucji Campingu I Carawaningu

B. Międzynarodowe Zrzeszenie Campingu iKarawaningu
C. Międzynarodowa Federacja Kawiarni i Karawaningu
D. Międzynarodowa Federacja Campingu i Karawaningu

16. Jednym z historycznych hoteli istniejących w Polsce do dziś jest:
A. Hotel Marywill
B. Hotel pod Różą
C. Hotel Savoy
D. Hotel Mauritius

17. Obiekt w centrum miasta posiadający 15 pokoi (10 jednoosobowych, 8 dwu
osobowych) świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klienta to:
A. hotel
B. motel
C. kemping

D. pensjonat

18. Bagaż VIP-a  powinien być dostarczony do pokoju w ciągu:
A. 5 min
B. 10 min
C. 15 min
D. 20 min

19. Przykładem usługi uzupełniającej nie jest:
A. budzenie
B. depozyt
C. wypożyczenie dyktafonu
D. room service

 
20. Voucher to:
A. nieduża    kwota    pieniężna    zabierana    i    wykorzystywana    przez    pilota w nadzwyczajnych sytuacjach.

B. materiał      informacyjno-reklamowy      promujący      organizatora      imprezy turystycznej
C. umowa turystyczna zawarta pomiędzy organizatorem imprezy turystycznej a turystą.
D. dokument kredytowego zlecenia, wystawionego przez organizatora imprezy turystycznej.

21. Bezpośrednią obsługą gości w zakresie udzielania informacji hotelowej i turystycznej, rozwiązywaniem ich problemów oraz opieką nad nimi zajmuje się:

A. recepcjonista - kasjer
B. concierge
C. bagażowy
D. kierownik służby pięter

22. Jeżeli gość wymeldowuje się z hotelu recepcjonista:
A. wita gości, ustala zakres płatnych usług, prosi o klucz, wystawia kartę pobytu,  przyjmuje należność
B. wita gości, ustala zakres płatnych usług, prosi o klucz, wystawia rachunek,  przyjmuje należ
ność, żegna gości, zaprasza do ponownego odwiedzenia hotelu
C. wita gości, ustala zakres płatnych usług, przedstawia rachunek do akceptacji ,prosi o klucz, przyjmuje należność ,wystawia rachunek , żegna gości, zaprasza do ponownego odwiedzenia hotelu
D. wita gości, ustala zakres płatnych usług, przedstawia rachunek do akceptacji ,prosi o klucz,
wystawia rachunek,  przyjmuje należność, żegna gości, zaprasza do ponownego odwiedzenia hotelu

23. Usługa obca w hotelu jest usługą świadczona przez:
A. cudzoziemca
B. osobę nie znaną właścicielowi
C. osobę zatrudnioną w hotelu na rzecz innego hotelu
D. osobę nie zatrudnioną bezpośrednio przez hotel


24. Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzieży gości jest obowiązkowe:
A. w hotelach 5*
B. w hotelach 5-4*
C. w hotelach 5-3*
D. we wszystkich hotelach

25. Znak towarowy definiowany jest jako:
A. nazwa

B. symbol
C. kompozycja kolorystyczna
D. wszystkie z wymienionych

26. Wśród elementów Promocji w marketingu mix znajduje się:
A. promocja sprzedaży

B. logistyka marketingowa
C. marka handlowa
D. kanał dystrybucji

27. Dokument    hotelowy    dotyczący    ustalenia    warunków    rezerwacji    przesyłany zamawiającemu do akceptacji to:
A. formularz rezerwacyjny.
B. voucher.
C. potwierdzenie rezerwacji.
D. karta pobytu.


28. Recepcjonista wydaje gościowi klucze do pokoju na podstawie:
A. karty meldunkowej.

B. dowodu osobistego.
C. karty pobytu.

D. paszportu.

29. Bagażnik w pokoju hotelowym to:
A. miejsce do przechowywania bagażu
B. inna nazwa szafy
C. wnęka garderobiana
D. nie ma takiego mebla w pokoju hotelowym


30. Wstawka to:
A. upominek dla gościa umieszczany w jednostce mieszkalnej
B. składane i ruchome łóżko dostawiane w pokoju 1-osobowym
C. posiłek podawany między śniadaniem i lunchem
D. zorganizowany   w   pokoju   hotelowym   odpłatny   i   samoobsługowy   punkt handlowy.

31.  Stanowisko   recepcjonisty,   który   dokonuje   procedury   check-out,   powinno 
  być wyposażone:
A. w grafik obłożenia hotelu

B. w kasę fiskalną
C. w formularz rezerwacyjny
D. w kartę meldunkową

32. Przedstawiony na zdjęciu dokument to wzór:
A. voucheru
B. kwitu bagażowego
C. karta pobytu
D. wywieszki klamkowej

33. Pokoje z aneksem kuchennym to pokoje:
A. rezydenckie
B. rezydencjonalne
C. rezydencyjne

D. regionalne

34. Kategoryzacją nie zostały objęte:
A. domy wycieczkowe
B. kempingi
C. ośrodki kolonijne
D. schroniska młodzieżowe

35. Zakąską z surowego mięsa jest:
A. Bogracz
B. Bruschetta
C. Carpaccio
D. Tagliatelle


36. Dekantacja to:
A. smażenie mięsa
B. zamrażanie potraw w bardzo niskich temperaturach
C. oddzielanie osadu w winach czerwonych
D. dekorowanie potraw  przy użyciu tylko pracy rąk

37. Café au lait to:
A. kawa espresso
B. kawa z mlekiem

C. kawa po turecku
D. mocna kawa

38. Gdy pokój, który chce zarezerwować gość jest zajęty, recepcjonista powinien:
A. zaproponować inny termin

B. zaproponować inny termin lub pokój
C. zaproponować inny pokój lub termin lub w ostateczności zaprzyjaźniony hotel
D. a, b, c jest poprawna odpowiedzią

39. Aby prawidłowo przeprowadzić rezerwacje telefoniczną należy:
A. zaznaczyć ją w książce meldunkowej
B. wypełnić rezerwację wstępną ,wpisać na grafik, poinformować o kwocie rodzaju rezerwacji, gwarancji w celu potwierdzenia rezerwacji
C. spisać rezerwację na grafik
D. wypełnić rezerwację wstępną ,wpisać na grafik, poinformować o kwocie zaliczki

40. Do części zewnętrznej recepcji należy:

A. holl, lada recepcyjna, aneks wypoczynkowy
B. holl, lada recepcyjna, aneks wypoczynkowy, zaplecze biu
rowe
C. aneks wypoczynkowy, lada recepcyjna, holl , windy
D. bagażownia, holl, aneks wypoczynkowy

41. Który z pracowników recepcji odpowiedzialny jest za meldunek gościa:
A. portier
B. klucznik
C. dysponent
D. informacja - telefonistka

42. By dostosować ladę recepcyjną dla potrzeb osób niepełnosprawnych jej wysokość musi być obniżona do:
A. 30-50 cm
B. 60 cm

C. 80-90 cm
D. 110 cm

43. Jakich pracowników hotelowych zaliczamy do służby parterowej:
A. recepcjonistki, portiera
B. recepcjonistki, bagażowego,
C. portiera, bagażowego, parkingowego, kierownika recepcji

D. portiera, bagażowego, parkingowego

44. Jakiego elementu nie zawiera marketing mix:
A. Produktu
B. Promocji
C. Przyzwyczajenia
D. Personelu

45. Macierz BCG nie zawiera produktów:
A. Dojna krowa

B. Gwiazdy
C. Gruszki na wierzbie
D. Znaki zapytania

46. Strategia produktu oparta jest na:
A. stworzeniu dobrej reklamy dla produktu
B. znalezieniu potencjalnych klientów
C. stworzeniu lub modernizacji produktu w celu podniesienia efektywności
D. wykorzystaniu innych źródeł do inwestowania

47. Do deserów i ciast należy podawać:
A. białe wina wytrawne

B. stołowe wina czerwone
C. wina słodkie
D. białe  wina półwytrawne

48. Zupy czyste oraz zupy kremy podaje się:
A. wyporcjowane na głębokich talerzach

B. w bulionówkach
C. w wazach
D. w kubkach

49. Na zdjęciu przedstawiono:
A. goblet

B. kieliszek do białego wina
C. kieliszek do czerwonego wina
D. puchar do lodów

50. Na zdjęciu przedstawiono pokój typu:
A. twin
B. single
C. studio
D. apartament 

 

 

 

1c, 2a, 3a, 4c, 5a, 6d, 7c, 8a, 9d, 10d, 11a, 12b, 13b, 14d, 15d, 16d, 17a, 18b, 19c, 20d, 21b, 22d, 23d, 24c, 25d, 26a, 27c, 28c, 29a, 30a, 31b, 32d, 33b, 34c, 35c, 36c, 37b, 38d, 39b, 40d, 41c, 42c, 43d, 44c, 45c, 46c, 47c, 48b, 49a, 50a

 


Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji