Niedziela 21 Kwiecień 2024

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test dla hotelarzy 5 – Technik hotelarstwa

Artykuły serwisu


Test dla hotelarzy 5 – Technik hotelarstwa


Dodano: 2012-09-10

Drukuj


1. Turystyka krajowa obejmuje:
a) podróże mieszkańców po własnym kraju
b) wyjazdy mieszkańców danego kraju poza jego granice
c) przyjazdy do kraju osób stale mieszkających poza nim
d) podróże mieszkańców danego kraju do kraju sąsiedniego

2. Check-out to procedura:
a) obsługi gościa w hotelu
b) zapłaty za pobyt w hotelu
c) przyjęcia gościa do hotelu
d) wymeldowania gościa z hotelu

3. Przygotowanie jednostek mieszkalnych do sprzedaży to zadanie pracowników:
a) służby parterowej
b) służby pięter
c) działu marketingu
d) recepcji

4. Room service to:
a) organizowanie usług gastronomicznych poza hotelem
b) podawanie posiłków do jednostki mieszkalnej
c) procedura sprzątania jednostki mieszkalnej
d) kompleksowa obsługa gościa w hotelu5. Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu:
a) zajęć rekreacyjnych
b) usług z tym związanych
c) noclegów i żywienia
d) obsługi turystów i odwiedzających

6. Na klamce pokoju od strony korytarza wisi wywieszka "maid in room" co oznacza:
a) "pokój w trakcie remontu"
b) "nie przeszkadzać"
c) "pokój w trakcie sprzątania"
d) "wstęp wzbroniony"

7. Który skrót oznacza zakwaterowanie ze śniadaniem:
a) OB
b) HB
c) FB
d) BB

8. Obiekt hotelarski w centrum miasta posiadający 15 pokoi (w tym 7 jednoosobowych i 8 dwuosobowych), świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów to:
a) hotel
b) motel
c) kemping
d) pensjonat

9. Obiekt hotelarski zlokalizowany poza obszarem Zakopanego, przy szlaku turystycznym do Doliny Pięciu Stawów, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów to:
a) schronisko młodzieżowe
b) dom wycieczkowy
c) pensjonat
d) schronisko

10. Na Pojezierzu Mazurskim znajdują się strzeżone obiekty noclegowe umożliwiające nocleg w namiotach, parkowanie samochodu oraz przyrządzanie posiłków. Jak nazywają się opisane obiekty hotelarskie?
a) pola biwakowe
b) kempingi
c) pola namiotowe
d) pensjonaty

11. Hotele tranzytowe są zlokalizowane:
a) w centrum dużych miast
b) przy dworcach lotniczych
c) przy szlakach turystycznych
d) w miejscach atrakcyjnych turystycznie

12. Do obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych nie zalicza się:
a) motelu
b) schroniska młodzieżowego
c) pensjonatu
d) schroniska górskiego

13. Obiekt hotelarski posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów to:
a) dom wczasowy
b) schronisko
c) dom wycieczkowy
d) pensjonat

14. Reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i zagranicą to jeden ze statutowych celów działania organizacji, której nazwa wyrażona jest skrótem:
a) PIT
b) IHRA
c) PZH
d) HoReCa

15. Które działanie nie jest realizowane przez Polskie Zrzeszenie Hoteli?
a) utrwalanie polskiej gościnności
b) rozwijanie usług hotelarskich na świecie
c) przestrzeganie i rozwijanie etyki zawodowej hotelarzy
d) rekomendowanie zakładów hotelarskich i gastronomicznych

16. Głównym celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji jest:
a) działanie na rzecz popierania, promowania i rozwoju turystyki na świecie
b) obrona interesów europejskich hotelarzy, restauratorów i właścicieli kawiarń
c) organizowanie taniej bazy noclegowej na potrzeby dzieci i młodzieży
d) obrona interesów przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego na świecie

17. Codziennie lub na życzenie gości pościel zmieniana jest:
a) we wszystkich hotelach
b) tylko w hotelach kategorii 1* i 2 *
c) w hotelach kategorii 3*, 4* i 5*
d) tylko w hotelach kategorii 4* i 5*

18. Minimalna powierzchnia hallu recepcyjnego w hotelu kategorii 3* o 89 jednostkach mieszkalnych wynosi:
a) 20 m2
b) 29 m2
c) 30 m2
d) 39 m2

19. Stolik okolicznościowy występuje w wyposażeniu jednostki mieszkalnej hotelu kategorii:
a) 1*
b) 2*
c) 3*
d) 4*

20. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego z zewnątrz jest obowiązkowe
a) we wszystkich hotelach
b) w hotelach kategorii 3*, 4* i 5*
c) w hotelach kategorii 4* i 5*
d) tylko w hotelach kategorii 5*

21. Dla moteli wyróżnia się:
a) dwie kategorie oznaczone cyframi rzymskimi
b) pięć kategorii oznaczonych gwiazdką
c) trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi
d) cztery kategorie oznaczone gwiazdką

22. Zgodnie z wymogami kategoryzacji, usługę pralniczą świadczą:
a) hotele, motele i schroniska
b) hotele, motele i pensjonaty
c) hotele, domy wycieczkowe i schroniska
d) hotele, domy wycieczkowe i pensjonaty

23. Podstawową usługą świadczoną przez pensjonat jest nocleg oraz:
a) przechowywanie bagażu i rzeczy wartościowych
b) możliwość parkowania samochodów
c) podawanie śniadań do pokoju
d) całodzienne wyżywienie

24. Które działanie hotelu zaliczane jest do strategii ceny?
a) wyremontowanie salonu odnowy biologicznej
b) nawiązanie współpracy z biurem podróży
c) umieszczenie bilbordów na lotniskach
d) udzielanie rabatów stałym klientom

25. Zmiana wystroju wnętrza hotelu to działanie w ramach strategii:
a) produktu
b) promocji
c) dystrybucji
d) ceny

26. Które działanie wchodzi w skład sprzedaży osobistej?
a) sezonowa obniżka cen usług hotelarskich
b) udział pracowników hotelu w wyjazdach szkoleniowych
c) prezentacja oferty przez recepcjonistę w recepcji hotelowej
d) umieszczanie informacji o hotelu w czasopiśmie branżowym

27. W trakcie obsługi gość zachowuje się niegrzecznie w stosunku do recepcjonisty i podważa jego umiejętności zawodowe. Jak w tej sytuacji powinien zachować się recepcjonista?
a) grzecznie poprosić gościa o opuszczenie hotelu
b) pokazać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
c) ignorować niegrzeczne zachowanie gościa
d) poprosić o pomoc kierownika recepcji

28. Podaż usług hotelarskich na danym terenie nie zależy od:
a) atrakcji turystycznych regionu
b) popytu na usługi hotelarskie
c) poziomu bezrobocia w tym regionie
d) polityki gospodarczej państwa

29. Recepcjonista musi mieć możliwość przyjęcia od gościa zapłaty za usługi świadczone przez zakład hotelarski w postaci karty płatniczej:
a) we wszystkich hotelach
b) w hotelach kategorii 3*, 4* i 5*
c) w hotelach kategorii 3* i 4*
d) w hotelach kategorii 4* i 5*

30. W kartę pobytu recepcjonista nie wpisuje informacji dotyczącej:
a) narodowości gościa
b) terminu pobytu
c) numeru pokoju
d) ceny pokoju

31. Który druk hotelowy zastosuje recepcjonista w celu przekazania informacji gościowi?
a) druk "message"
b) kartę pobytu
c) druk "voucher"
d) kartę meldunkową

32. Którą czynność w procedurze check-out wykonuje recepcjonista na życzenie gościa?
a) wręczenie klucza i karty pobytu
b) zameldowanie gościa
c) sporządzenie faktury VAT
d) życzenie miłego pobytu

33. Recepcjonista po uzyskaniu akceptacji wstępnego rachunku przez gościa może nie sporządzać faktury VAT w dniu jego wyjazdu z hotelu, jeżeli klient za pobyt zapłaci:
a) przelewem
b) walutą obcą
c) gotówką
d) kartą płatniczą

34. Recepcjonista wydaje gościowi klucze do pokoju na podstawie:
a) karty meldunkowej
b) dowodu osobistego
c) karty pobytu
d) paszportu

35. Stanowisko recepcjonisty przyjmującego rezerwację powinno być wyposażone:
a) w grafik dysponenta
b) w klucznicę
c) w kasę fiskalną
d) w sejf depozytowy

36. Do podstawowego wyposażenia stanowiska pracy pokojowej nie należą:
a) worki foliowe do koszy
b) płyny do dezynfekcji
c) butelki z wodą mineralną
d) środki ochrony osobistej

37. W restauracji hotelowej zamówiono obiad kuchni włoskiej dla grupy turystów. Która potrawa nie powinna być podana gościom?
a) pizza z ziemniakami
b) carpaccio z wołowiny
c) kofta z migdałami
d) cannelloni ze szpinakiem

38. W karcie menu zakładu gastronomicznego oferującego niskokaloryczne posiłki znajdują się dania:
a) mięsne, głównie smażone
b) drobiowe, zapiekane z żółtym serem
c) mączne z zasmażanymi sosami
d) rybne, gotowane na parze z warzywami

39. Napojem alkoholowym podawanym do posiłku zawierającego pieczeń z wołowiny lub dziczyzny powinno być wino wytrawne:
a) czerwone
b) ziołowe
c) różowe
d
) białe

40. Bliny gryczane są potrawą charakterystyczną dla kuchni:
a) francuskiej
b) niemieckiej
c) rosyjskiej
d) włoskiej

41. Na uroczyste otwarcie hotelu zaproszono przedstawicieli władz lokalnych, mediów i biznesmenów, chcąc w ten sposób budować swoją tożsamość w otoczeniu. Który instrument promocji zastosowano?
a) reklamę zewnętrzną
b) promocję sprzedaży
c) reklamę wewnętrzną
d) public relations

42. Premie, nagrody, upominki i inne krótkookresowe działania wykorzystujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży to narzędzia:
a) public relations
b) sprzedaży osobistej
c) reklamy prasowej
d) promocji sprzedaży

43. W celu zwiększenia liczby gości hotelowych w weekendy wprowadzono niższe o 30 % ceny dla studentów. Który instrument promocji zastosowano?
a) reklamę
b) public relations
c) promocję sprzedaży
d) sprzedaż osobistą

44. W Hotelu Diadem posiadającym 60 miejsc noclegowych, w miesiącu czerwcu sprzedano 900 miejsc. Stopień wykorzystania miejsc hotelowych wynosił:
a) 15%
b) 48%
c) 50%
d) 55%

45. Jeśli średnia frekwencja w zakładzie hotelarskim wynosi 50%, średnia cena 250 zł, to wartość wskaźnika YIELD wynosi:
a) 50 zł
b) 125 zł
c) 12.500 zł
d) 25.000 zł

46. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu hotelarskiego nie należy:
a) znakować dróg, wyjść i kierunku ewakuacji
b) składować materiałów łatwopalnych na drogach komunikacji ogólnej
c) utrzymywać drożności poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych
d) wieszać w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru

47. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję:
a) wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego
b) minister właściwy do spraw turystyki
c) marszałek województwa właściwy dla lokalizacji obiektu hotelarskiego
d) prezes Polskiego Zrzeszenia Hoteli

48. System HACCP stosuje się w celu wyeliminowania zagrożenia:
a) terrorystycznego na terenie hotelu
b) wybuchu pożaru w jednostce mieszkalnej
c) żywności podczas produkcji w gastronomii hotelowej
d) utraty bagażu i przedmiotów wartościowych gościa hotelowego

49. Brak zastosowania środków dezynfekcyjnych w węzłach higieniczno-sanitarnych hotelu, może spowodować zagrożenie:
a) żółtaczką typu A
b) żółtaczką typu B
c) włośnicą
d) gruźlicą

50. Gość, którego bagaż został uszkodzony w hotelu, swoje roszczenia powinien oprzeć na przepisach:
a) regulaminu wewnętrznego hotelu
b) regulaminu porządkowego hotelu
c) Kodeksu cywilnego
d) Kodeksu karnego


Prawidłowe odpowiedzi:

1a 2d 3b 4b 5b 6c 7d 8a 9d 10b 11b 12d 13c 14c 15b 16d 17d 18b 19d 20a 21b 22b 23d 24d 25a 26c 27c 28c 29b 30a 31a 32c 33a 34c 35a 36c 37c 38d 39a 40c 41d 42d 43c 44c 45b 46b 47c 48c 49a 50c

Test pisemny dla zawodu technik hotelarstwa w ramach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - czerwiec 2007 r.


Źródło: strona CKE - http://www.cke.edu.pl/images/stories/klucze_zaw_07/t_hotelarstwa.pdf


Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji